Google+
V Bratislave sa dňa 17.januára 2011 zišli na ustanovujúcom Valnom zkromaždení zástupcovia siedmich profesných a marketingových združení, pôsobiacich v slovenskom cestovnom...
Business segment plánujú nárast obchodných ciest v roku 2011 – vítané posilnenie dopytu pre hotelový segment a cestovný ruch – podľa prieskumu spoločnosti...
Vo väčšine vyspelých ekonomík sveta sa cestovný ruch považuje za významné odvetvie národného hospodárstva. Krajiny o ňom uvažujú ako o fenoméne, ktorý je jedným z najúčinnejších nástrojov na zvládnutie dôsledkov hospodárskej krízy. Na Slovensku môžeme...
Recognizing that future success in hospitality and tourism will come from different practices if the industry will continue to evolve and grow in the next generation. The hospitality industry in many ways has become a mature industry, with innovations primarily in the technology...
Prezentácia slovenských lyžiarskych stredísk, ako aj ďalších atraktívnych noviniek zimnej sezóny 2009/2010 je cieľom infocesty, ktorú pre zástupcov českých médií organizuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Inšpiráciu pre svoje reportáže...
Bratislava 7. decembra 2009. Možnosti kongresového a konferenčného turizmu predstavila Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) na veľtrhu cestovného ruchu EIBTM v Barcelone. Jeden z najvýznamnejších B2B veľtrhov zameraných na kongresový a incentívny turizmus...
Bratislava 4. decembra 2009. Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) spolu s národnými organizáciami cestovného ruchu krajín Višegrádskej štvorky (V4) organizujú pre japonských touroperátorov v termíne od 30. novembra do 9. decembra infocestu po Českej...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku