Google+
25.11.2009 sa vláda venovala otázkam cestovného ruchu, a to predovšetkým: * zonácii TANAPu, * podpore projektov vyčlenila 8,6 mil. €, * vytvoreniu satelitného účtu, * NÁVRHU ZÁKONA O...
Maloobchodný obrat (Turnover) - Tržby (Sales Revenue) - Štruktúra tržieb (Revenue Structure) - Tržba na disponibilnú stoličku (Revenue per Available Seat) - Priemerná mzda (Average Salary), Kalkulačná prirážka (Surcharge) - Obchodná marža...
RevPAR /Revenue per Available Room/, SpendPAR, Tržba na disponibilnú stoličku (Revenue per Available Seat), Počet pracovníkov na izbu (Number of Employees per...
Maloobchodný obrat, Tržby, Štruktúra tržieb, Izbodni /lôžkodni, Využitie izbovej kapacity, Tržba na disponibilnú izbu, Priemerná cena za izbu, Priemerná cena prenocovania za...
Hospodárska kríza zasiahla už aj hotelierstvo. Klienti znižujú svoje rozpočty, limitujú služobné cesty i výdavky na dovolenku. Prichádza ťažké obdobie, na ktoré by sme sa mali pripraviť. Zabehané spôsoby fungovania už nestačia a preto je potrebné hľadať...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku