Google+
Ovládanie pravidiel prvej pomoci by malo byť samozrejmosťou. Nikdy nevieme, kedy sa dostaneme do situácie, v ktorej život niekoho iného bude závisieť od našej pomoci- či už je to doma, na ulici alebo aj v práci. V hoteli, aj keď sa kladie veľký dôraz na...
Tak často čítame o tom, aká dôležitá je reč tela a neverbálne prejavy komunikácie a popritom je verbálna komunikácia tlačená do úzadia. Hovorí sa o tom, ako sa prvý dojem vytvára na základe výzoru človeka a reči jeho tela. Ale je to vždy tak?...
Budovanie vzťahov vo všeobecnosti patrí k najdôležitejším schopnostiam, ktoré potrebujeme nielen v profesionálnom, ale i v súkromnom živote. Niektorí ľudia na to majú prirodzený talent. Vedia vstúpiť do sveta niekoho iného, dať mu najavo porozumenie, dokázať...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku