Google+
Tento mesiac mnohí z Vás budú najímať brigádnikov na zimnú sezónu. Ale predstavujú pre Vás títo brigádnici skôr aktívny prínos alebo záväzok? Ak im dáte iba uniformu, do ruky objednávkový blok a poviete im nech idú pracovať, môžu narobiť viac škody ako...
Prijímanie nových zamestnancov je jednou z najdôležitejších manažérskych úloh. Zamestnať tých správnych ľudí znamená budovať silný tím a kvalitné služiby, ale aj ušetriť finančné prostriedky a energiu na zaškolenie, či nápravu chýb nových...
Aké sú Vaše požiadavky, keď hľadáte nového čašníka? Nakoľko Vaši súčasní čašníci zodpovedajú týmto nárokom? Možno si teraz poviete, že je nemožné násť ideálneho čašníka. To je pravda.... položte si však radšej otázku, čo môžete urobiť Vy...
Tak často čítame o tom, aká dôležitá je reč tela a neverbálne prejavy komunikácie a popritom je verbálna komunikácia tlačená do úzadia. Hovorí sa o tom, ako sa prvý dojem vytvára na základe výzoru človeka a reči jeho tela. Ale je to vždy tak?...
Takmer každý hotel má obchodného manažéra, ktorý je zodpovedný za predaj, obsadenosť či príjmy hotela. Je však omylom myslieť si, že predáva len obchodný manažér. V skutočnosti predajnosť a zisky závisí od každého jedného zamestnanca...
Nájsť dobrého a kvalitného zamestnanca je naozaj ťažké, no možno ešte ťažšie je udržať si ho. A pri tempe, akým na Slovensku pribúdajú nové hotely to bude naozaj tvrdý oriešok. Kvalifikovaní a šikovní zamestnanci si už majú z čoho vyberať. Možno...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku