Google+

Zväz cestovného ruchu SR pripomienkoval 9 zákonných predpisov

logo zvaz cestovneho ruchu sr

Nie je to vraj náhoda, že Zväz cestovného ruchu SR – člen Republikovej únie zamestnávateľov - vznikol v čase hospodárskeho útlmu. Aj ten bol totiž dôvodom, prečo subjekty podnikajúce v tomto dôležitom no stále opomínanom odvetví museli začať postupovať premyslene, jednotne a pod spoločnou „strechou“.

Napokon pred rokom 7 silných asociácií vytvorilo spoločnú platformu, ktorej sila sa odhadovala na vyše 11 000 priamych zamestnancov a ďalšie desaťtisíce v súvisiacich činnostiach a na ročné tržby za takmer 620 mil eur. Počas roka sa táto sila zvýšila o ďalších vyše 5000 priamych zamestnancov, keď do ZCR SR vstúpila Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia informačných centier Slovenska AICES a napokon aj spoločnosť Tatry Mountain Resorts.

ZCR neteší 38. priečka v záujme zahraničných hostí     

 
Členstvom AICES vo Zväze cestovného ruchu SR deklarujeme podporu vytvorenia partnerstva dôležitých „hráčov“ pôsobiacich v turizme, spoločné presadzovanie záujmov a účasť na tvorbe dôležitých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti CR. Ich výsledkom by mala byť vyššia kvalita služieb,“ Ing. Katarína Macúchová hovorí o dôvodoch, prečo sa združenie 59 turistických centier s 300 stálymi i externými zamestnancami stalo jedným z tzv. malých členov (spolu s Historickými hotelmi Slovenska, Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruch, združením Lavex – lanovky a vleky a Slovenským zväzom vidieckej turistiky a agroturistiky). Medzi „veľkých“ členov, ktorých ekonomická sila sa odzrkadľuje v omnoho vyššom členskom poplatku patrí Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr, Bratislavská hotelová asociácia, Asociácia slovenských kúpeľov a a.s. Tatry Mountain Resorts.
Na pôde ZCR SR sa spojenie „kvalita služieb“ a „kvalita produktu“ často skloňuje. Aj opätovne zvolený prezident ZCR SR Ing. Stanislav Macko o tom hovorí: „Desaťtisíce hostí chcú vidieť a zažiť niečo iné, preto vyhľadávajú nové zaujímavé destinácie. Slovensko patrí k tým, ktoré môžu ponúknuť neočakávané zážitky. Turizmus je forma divadelného predstavenia. Ak sa nebudeme snažiť, tak nám šou môžu ukradnúť susedné destinácie.“
 

Nech štát nekladie prekážky rozvoju cestovného ruchu

 
Aby štát vytvoril prostredie, v ktorom sa môže podnikanie v cestovnom ruchu rozvíjať (a naopak nebrzdil ho), o to sa vedenie ZCR SR postaralo aj v pripomienkovom konaní k deviatim právnym normám - novele zákona č. 311/2001 Z.z.- zákonníku práce, návrhu Nariadenia vlády SR, o vyhlásení Národného parku Slovenský raj, návrhu zákona o verejnom obstarávaní, návrhu Nariadenia vlády SR o vyhlásení Tatranského národného parku, novela zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu (v ktorom sa bude podľa ZCR SR musieť novelizovať zásada nárokovateľnosti dotácie, teda nie iba podľa „kapitoly“ príslušného ministra“), návrhu Nariadenia vlády SR o minimálnej mzde, návrhu zákona o odpadoch, návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme,
návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny. Zväz pripomienkoval aj .Marketingovú stratégiu SACR.
Valné zhromaždenie ZCR SR schválilo priority, na ktoré sa treba sústrediť, pretože každé z členských združení by inak dokázalo vymenovať desiatku problémových oblastí vo svojej sfére pôsobenia. Lavex sa musí sústrediť na ujasňovanie nových pravidiel bezpečnosti v lyžiarskych strediskách a snahy o zoštíhľovanie stredísk, Zväz hotelov a reštaurácií SR i Bratislavskú hotelovú asociáciu brzdí v oživovaní materiálovej základne ako prvého predpokladu dobrých služieb privysoké daňové zaťaženie, Historických Hotelov Slovenska sa veľmi dotýka stanovenie zdrojov, z ktorých sa má financovať obnova kultúrneho dedičstva štátu. Ale okrem legislatívnych procesov, ktoré sa dotýkajú všetkých, je z hľadiska oživenia slovenského turizmu dôležitý najmä spoločný postup na zlepšení „tourist-visa-friendly“ politiky voči návštevníkom z tretích krajín i na projekte účasti domáceho obyvateľstva na cestovnom ruchu Slovenska.
 

Strany sa vo volebných programoch turizmu nevenujú

 
Momentálne ZCR SR podrobne študuje volebné programy politických strán, aká pozornosť sa v nich venuje odvetviu čisto domáceho produktu. Vyzerá to však tak, že záujem už nedeklarujú ani v sľuboch či víziách, ako to bolo pred všetkými predošlými voľbami. Stále teda platí bod 3, formulovaný v dôvodovej správe k minuloročnému vzniku ZCR SR: U politikov dlhodobo chýba povedomie o prínosoch CR pre slovenskú ekonomiku, a to nielen o význame a rozvojom potenciále, ale aj o potrebe odbornosti – niekedy to vyzerá, že na Slovensku je 5 miliónov odborníkov na cestovný ruch.
 „Fabriky sa môžu rozmontovať a presídliť, ale produkt cestovného ruchu – a všetko čo mu venujeme – ostáva navždy doma,“ podčiarkol jeho význam riaditeľ SACR Ing. Peter Belinský na tlačovej besede, ktorá nasledovala po Valnom zhromaždení. Zúčastnil sa jej ako hosť, pretože – podľa jeho slov – je ZCR SR pre neho veľmi dôležitým partnerom.
 
Valné zhromaždenie potvrdilo vo funkcii prezidenta Ing. Stanislava Macku (viceprezidenta SACKA) a vo funkcii 2. viceprezidenta Mgr. Marián Bilačiča (predsedu Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu). V pozícii 1. viceprezidenta nastala zmena - Ing. Radoslav Grega (viceprezident ZHR SR)  nahradil Mgr. Radúza Dulu (viceprezidenta ZHR SR). Ráduz Dula prevzal pozíciu v Dozornej rade. Zmenami prešli aj stanovy Zväzu, ktoré museli reagovať, napríklad, aj na možný vstup oblastných organizácií CR, vznikajúcich podľa zákona o podpore CR do 15. marca i na menovanie náhradníkov z členských združení, aby zasadania Prezídia ZCR SR mohli vždy prebiehať v plnom počte.
 
 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku