Google+

Book Direct: Hotely v Európe spustili kampaň "Rezervovať priamo"

rezervovať priamoHOTREC, asociácia zastrešujúca európske hotely a reštaurácie so sídlom v Bruseli, s podporou Zväzu hotelov a reštaurácií SR na Slovensku spustila kampaň „Rezervovať priamo“. Cieľom je zvýšiť povedomie o výhodách priameho kontaktu hosťa s poskytovateľom služby. 

Ku kampani sa hotelier či iný podnikateľ v cestovnom ruchu pripája dobrovoľne.

Existuje viacero spôsobov, ako si rezervovať ubytovanie alebo iné služby spojené s cestovaním. Rôzne distribučné kanály a rezervačné systémy majú svoje výhody a môžu byť prínosom pre spotrebiteľov i poskytovateľov služieb. Ak sa však niekto rozhodne REZERVOVAŤ PRIAMO má zakaždým priamy, osobnejší kontakt s hotelom či reštauráciou. Vďaka tomu môžu byť všetky jeho špecifické, osobné požiadavky prerokované a zodpovedané bezprostredne, dôverne a účinným spôsobom. Priamy kontakt, rovnako ako aj v iných oblastiach života, pomáha vytvárať bližší a dôvernejší vzťah medzi poskytovateľom služieb a jeho klientom. 

Priamy kontakt hosťom tiež umožňuje prijímať informácie z prvej ruky, keď ide napríklad o dostupnosť, konkrétne požiadavky, prípadne špeciálne ponuky, služby či podmienky.
Existuje niekoľko spôsobov, ako si REZERVOVAŤ PRIAMO. Rôzne možnosti kontaktu budú k dispozícii na vlastných internetových stránkach poskytovateľov i ďalších komunikačných materiáloch. Každý si môže vybrať najlepší spôsob, ktorý považuje za najvhodnejší pre  svoje  účely, či už je to priama verbálna komunikácia cez telefón, priamy kontakt prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom internetových stránok hotela, rovnako ako priamy kontakt  tvárou v tvár na recepcii.

Kampaň REZERVOVAŤ PRIAMO na Slovensku podporuje Zväz hotelov a reštaurácii SR. Podľa slov jeho generálneho sekretára Mareka Harbuľáka chcú hotelieri tou kampaňou upriamiť pozornosť svojich hostí na  výhody spojené s možnosťou priamej rezervácie v hotelových zariadeniach. „Priame rezervácie u poskytovateľov služieb prinášajú hosťom viaceré výhody. Na druhej strane sa pre hotelierov vytvára nástroj, ktorý vytvára protiváhu k stále sa zvyšujúcej závislosti od rezervačných portálov, ktoré pracujú s vysokými províziami a výrazne tak ovplyvňujú tvorbu cien. Zapojenie sa je dobrovoľné.“

Všetci hotelieri, reštauratéri a ďalší zainteresovaní podnikatelia, ktorí sa chcú podieľať na kampani, si môžu stiahnuť logo kampane zadarmo cez web www.hotrec.eu/bookdirect. S pomocou e-shopu, si budú môcť zakúpiť ďalšie reklamné predmety, ako sú samolepky, letáky atď.

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku