Google+

Historický hotel Hviezdoslav v Kežmarku už so 4 hviezdičkami

Hotel Hviezdoslav Kežmarok

V prvom polroku pribudli asociácii Historické Hotely Slovenska ubytovacie i stravovacie kapacity vďaka trom novým členom – penziónu Chateau Mignon v Dubnici nad Váhom, hotelu Most slávy v Trenčianskych Tepliciach a hotelu Kaštieľ v Mojmírovciach. V tomto polroku HHS opäť skvalitnila svoju ponuku – tentoraz prostredníctvom hotela Hviezdoslav v Kežmarku.

Po trojročnej existencii hotela pod Tatrami sa podarilo rekonštrukciou susedných domov prepojiť štyri historické objekty. Získal tak nielen ďalších dvanásť izieb de luxe či apartmánov k takému istému pôvodnému počtu, ale aj Thökölyho salón s technikou pre školenia a Maršálsky salón so zážitkovou gastronómiou. Ten prvý si pripomína majiteľa hradu a Turkami korunovaného kráľa Horného Uhorska. Pri názve Maršálsky salón mali majitelia hotela na mysli legendárneho kežmarského richtára Jakuba Kraya, popraveného za pravdu a slobodu. Jeden z rekonštruovaných domov dokonca patril jeho vnukovi Pavlovi, tiež cisárskemu maršálovi.

Hotel Hviezdoslav Kežmarok

 „Už v septembri tam plánujeme večer rakúsko-uhorskej kuchyne a ďalšie tematické gastronomické podujatia,“ teší sa aj z krajšieho vstupu do hotela, romantickej haly či nového loby baru Múza riaditeľka Mgr. Sylvia Holopová.. „Našim cieľom je vytvoriť v podhorí hotel, ktorý sa líši od ostatných - atmosférou, osobným prístupom k hosťom, kvalitnými službami a prijateľnými cenami. Ale aj priblížením histórie nášho mesta a jeho vzácnych pamiatok, úžasných osobností, ktoré zasahovali aj do histórie Európy.“ Rekonštrukcia, začatá v septembri minulého roka, sa zavŕši koncom novembra otvorením konferenčnej sály a bowlingu. 

Hotel Hviezdoslav Kežmarok

Práve v novom loby si môže hosť rozšíriť svoje všeobecné znalosti. Pozrieť si galériu osobností stredoeurópskeho významu, pochádzajúcich z Kežmarku či prelistovať si novú knižočku s ich príbehmi.. Onedlho pribudne aj nemecká mutácia. „Práve tzv. heritage traveller ocení nielen dobré služby, architektonickú osobitosť a boutiquovú atmosféru našich hotelov, ale aj historickú nadstavbu - informácie, podané zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom,“ prezident asociácie Historické Hotely Slovenska, člena Historic Hotels of Europe, Dr. Ján Svoboda oceňuje, že hotel si obliekol štvrtú hviezdičku hneď po 24. ročníku festivalu Európske remeslá. Ten do regiónu vždy privábi desaťtisíce turistov.

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku