Google+

Rekordná príťažlivosť Slovenska

bratislavsky hrad

Slovensko v roku 2015 navštívilo 4,3 milióna turistov, čo je historicky najviac v ére samostatného Slovenska a o 16 % viac ako v roku 2014. Kým v minulosti sme boli cieľovou destináciou najmä pre okolité štáty, v roku 2015 sme zaznamenali výrazný percentuálny rast návštevníkov zo západoeurópskych krajín, ako aj zo vzdialených trhov – z Číny a z USA.  

Dominujú susedné krajiny

Stále platí, že väčšinu turistov na Slovensku tvoria domáci návštevníci. Dovolenku v niektorom zo slovenských regiónov si vlani zvolilo 2,6 milióna Slovákov, čo je o 16 percent viac ako v predchádzajúcom roku. Zo zahraničia prišlo v roku 2015 o 17 % viac návštevníkov ako rok predtým. Výrazný bol aj nárast českých turistov, ktorých počet prekročil hranicu pol milióna. Pre dovolenku na Slovensku sa rozhodlo aj viac Poliakov, Nemcov, Rakúšanov a Maďarov. Tieto krajiny patria medzi naše prioritné trhy z hľadiska celkového počtu turistov.  
„Prezentácia Slovenska prostredníctvom SACR na významných medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, infocesty pre zahraničné médiá a touroperátorov, ale aj televízne kampane na TV Eurosport, v talianskej TV RAI a on-line kampane prostredníctvom Google, YouTube a Facebook významne zviditeľnili Slovensko dovolenkovú destináciu na celom svete,“ uviedla generálna riaditeľka SACR Marta Kučerová.

Spolupráca na vzdialených trhoch

Výsledkom je nárast španielskych turistov o 70 %, britských turistov o 47 %, holandských o 22 %, talianskych o 20 % či francúzskych o 20 %. Z mimoeurópskych krajín potešil najmä nárast turistov zo Spojených štátov amerických o 34 % a z Číny o úžasných 95 %. 
„Na vzdialenejších trhoch SACR prezentuje Slovensko v rámci spolupráce združenia krajín V4 s názvom Discover Central Europe. Okrem účasti na veľtrhoch cestovného ruchu organizujeme spoločné workshopy a roadshow, ale aj infocesty pre novinárov a touroperátorov po krajinách strednej Európy s cieľom zviditeľnenia destinácie a zvýšenia počtu príjazdov,“ zhodnotila Marta Kučerová.           

Na špičke Európy

Rast cestovného ruchu na Slovensku vyzdvihla aj Európska komisia pre cestovný ruch ETC (European Travel Commission) vo svojej správe za rok 2015. Percentuálny nárast zahraničných návštevníkov Slovenska za rok 2015 nás radí na tretie miesto medzi európskymi krajinami. Predbehli sme dokonca také vychytené destinácie ako je Rakúsko, Španielsko, Grécko či Taliansko.

Najväčším ťahákom na Slovensku bola už tradične vysokohorská turistika, termálne kúpaliská a akvaparky, hrady a zámky, lyžovačka, kúpele a veľké kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Turisti najčastejšie mieria za relaxom a poznávaním do Bratislavy, na Liptov a do Vysokých Tatier.

Vyhliadky na rok 2016

Rok 2016 má potenciál, aby nárast počtu návštevníkov pokračoval. Tento rok Slovensko predsedá Rade Európskej únie, čím sa ešte viac dostane do povedomia širokej verejnosti. „Slovensko prezentujeme ako pokojnú a bezpečnú krajinu, čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité. V tomto roku Slovensko hostí aj viacero významných športových a spoločenských podujatí, ktoré môžu pritiahnuť návštevníkov. Za všetky treba spomenúť napríklad januárové Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní v Bratislave, marcové preteky Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní v Jasnej, júnové bratislavské Korunovačné slávnosti či celoročné podujatia projektu Európske mesto športu Košice,“ uzavrela Marta Kučerová.

Zdroj: Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku