Google+

ZÁKON O TURIZME - Legislatívny zámer

Podkladový dokument Spoločnej expertnej pracovnej skupiny (SEPS) pre prípravu legislatívneho zámeru zákona o turizme.

Koordinátori Martin Kováč a Igor Kuhn.

plné znenie návrhu

 

Prečítajte si Výklad k návrhu zákona o turizme v blogu Igora Kuhna.

Vaše názory k tejto téme privítame v diskusnom fóre.

 

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku