Google+

Ukrajinci majú naďalej záujem o zimnú dovolenku na Slovensku

Informácie o nadchádzajúcej zimnej sezóne, prezentácia zimných turistických produktov a možností pre sezónu 2014/2015 prilákalo na prezentáciu a následné pracovné stretnutie až 83 zástupcov ukrajinských turistických firiem a novinárov a zástupcovia slovenských subjektov CR. Podujatie sa uskutočnilo v posledný septembrový deň v Kyjeve a zorganizovalo ho zahraničné zastúpenie SACR za účasti s Veľvyslanectva SR na Ukrajine.

Ukrajina patrí medzi veľmi dôležitých partnerov Slovenska z hľadiska potenciálu v oblasti CR. 

Medzi účastníkmi nechýbali zástupcovia najvýznamnejších subjektov CR  z oboch krajín - Plus Tour, LG Trade, Ski Travel - Pro Events, Holiday in Slovakia, kúpele Turčianske Teplice. Podujatie otvoril zástupca veľvyslanca SR v Kyjeve Henrich Sasai a ekonomická radkyňa veľvyslanectva SR v Kyjeve Soňa Krajčová. Zástupkyňa SACR v Moskve sa vo svojej prezentácii venovala hlavne nadchádzajúcej zimnej sezóne. Spomenula aj zaujímavé kultúrne, športové a iné podujatia, ktoré sa budú konať na Slovensku počas zimnej sezóny 2014/2015 s osobitým dôrazom na najvýznamnejšie športové podujatie s medzinárodnou účasťou - 27. svetovú zimnú univerziádu, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. 1. – 1. 2. 2015. Následne mali možnosť odprezentovať svoju ponuku aj prítomné slovenské subjekty. Nasledovali slovensko-ukrajinské rokovania, počas ktorých rokovali slovenské turistické subjekty so svojimi ukrajinskými partnermi a uzatvorili viacero kontraktov na zimnú sezónu. Na záver zorganizovala zástupkyňa SACR lotériu pre prítomných zástupcov ukrajinských turistických firiem a novinárov, v rámci ktorej získali vylosovaní účastníci prezentačné predmety SACR. Slovenské turistické subjekty tiež prispeli do lotérie darčekovými predmetmi a darčekovými poukážkami na pobyt na Slovensku.

Zástupcovia ukrajinských turistických firiem a novinári, a taktiež predstavitelia slovenských turistických subjektov hodnotili organizáciu daného podujatia veľmi pozitívne a hlavne možnosť priamych B2B rokovaní s ukrajinskými kolegami. Taktiež prítomní účastníci pozitívne ocenili termín usporiadania podujatia - deň pred otvorením jesennej turistickej výstavy v Kyjeve. Zároveň všetci prítomní ukrajinskí účastníci vyslovili poďakovanie Slovensku za podporu a pomoc Ukrajine a vyjadrili presvedčenie, že spolupráca slovenských a ukrajinských subjektov CR bude úspešne pokračovať a ukrajinskí turisti budú mať možnosť oddýchnuť si počas zimnej dovolenky na Slovensku. Zúčastnení touroperátori v jednotlivých mestách prejavili zo slovenských produktov CR záujem, predovšetkým, o kúpeľnú liečbu, lyžiarske strediská, termálne kúpaliská/akvaparky,  aquaparky, detské a mládežnícke pobyty, mestský turizmus.

Ukrajina patrí medzi veľmi dôležitých partnerov Slovenska z hľadiska potenciálu v oblasti CR. V roku 2013 prišlo na Slovensko 79 998 ukrajinských turistov s počtom prenocovaní 234 294 a priemernou dĺžkou pobytu 2,9 dňa. Podľa vyjadrení účastníkov z oboch krajín je potrebné pokračovať v propagácii turistických možností Slovenska, organizovať rokovania B2B a naďalej prehlbovať úspešnú spoluprácu slovenských a ukrajinských subjektov CR. Na prezentácii bola prítomná tiež pracovníčka honorárneho konzulátu SR v Odesskej oblasti, ktorá odovzdala zástupkyni SACR pozvanie od honorárneho konzula SR v Odesskej oblasti na organizáciu prezentácie turistických možností Slovenska a slovensko-ukrajinských rokovaní v Odesse v októbri/novembri t.r.

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku