Google+

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky bol založený

V Bratislave sa dňa 17.januára 2011 zišli na ustanovujúcom Valnom zkromaždení zástupcovia siedmich profesných a marketingových združení, pôsobiacich v slovenskom cestovnom ruchu.

Vytvorením nového Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (Slovak Tourism Association, Slowakischer Tourismus Verband) sa zásadne mení inštitucionálna základňa tohto odvetvia.

 

Navyše ide o tzv. zamestnávateľský zväz, chrániaci práva zamestnávateľov ako účastníka  „trialógu“ s vládou a zamestnancami a starajúci sa o dobré, funkčné, spravodlivé a efektívne podmienky podnikania v cestovnom ruchu na Slovensku.

 
Vznik nového zväzu iniciovali:
Zväz hotelov a reštaurácií SR
Slovenská asociácia cestovných kancelárií
Bratislavská hotelová asociácia
 
Ďalšími zakladajúcimi členmi sa -. po vzájomnej komunikácii počas minulého roka - stali:
Lavex – lanovky a vleky
Historické hotely Slovenska
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
 
Z volieb na Valnom zhromaždení vzišlo aj Prezídium ZCR SR :
Ing. Stanislav Macko - prezident (inak aj viceprezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr), Mgr. Radúz Dula - 1.viceprezident (a viceprezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR), Mgr. Marián Bilačič - 2. viceprezident (predseda Slov.spoločnosti sprievodcov CR), Ing. Miroslav Grešo (riaditeľ Lavex – lanovky a vleky), JUDr. Peter Jakušík (prezident Bratislavskej hotelovej asociácie), Štefan Píri (prezident Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky), Daniela Miháliková (prezidentka Historických hotelov Slovenska). Členmi dozornej rady sú Ing. Radoslav Grega – predseda (inak aj 1. viceprezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR), Ing. Róbert Ďurica (viceprezident Bratislavskej hotelovej asociácie), Mgr. Pavel Šimove (podpredseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov CR), Ing. Michal Čuridlo – náhradník (generálny sekretár Historických hotelov Slovenska)
 
Ekonomická a spoločenská sila ZCR SR sa vyčísľuje veľmi ťažko (napríklad, pri Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa nedá hovoriť o prínose vyjadrenom v eurách, podobné to je aj s cestovnými kanceláriami, ktoré prostredníctvom aktívneho CR prinášajú do „slovenskej kasy“ omnoho väčšie peniaze, než o akých by hovorila štatistika ich priamych príjmov). Podľa údajov od jednotlivých zakladajúcich členov dosahuje ZCR SR ročné tržby 619,15 mil eur  ( 18, 653 mld Sk ).
V podnikateľských subjektoch zakladajúcich profesných združení nachádza prácu približne 11 150 priamych zamestnancov, v skutočnosti však vďaka naviazaným službám ide o omnoho viac ľudí, zárovkovo závislých na cestovnom ruchu.
 
 
Kontakty:
Zväz cestovného ruchu SR
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
Tel:  00421-2-53419058
Fax: 00421 -2-58233385
www.zcrsr.sk   (na webovskej stránke sa pracuje)
 
 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku