Google+

Sedem krokov ako zaviesť triedenie odpadu

Vaši zamestnanci, hostia a obchodní partneri Váš hotel alebo reštauráciu stále viac vnímajú aj prostredníctvom toho, ako sa chová k životnému prostrediu. Zákazníci si všímajú napríklad aj to, či sa triedi odpad v hotelových izbách, v spoločenských priestoroch, na chodbách, v reštaurácii. Ako teda správne postupovať pri zavedení triedenia odpadu?

Rozhodnite sa

Pri zavádzaní triedenia je na prvom mieste rozhodnutie a podpora vedenia. Na schválenie je dôležité si nachystať argumenty, prečo kúpiť koše na triedenie  odpadu. Zistite si koľko Vás stojí odvoz komunálneho odpadu a koľko môžete ušetriť zavedením efektívneho programu triedenia.

Zaistite vývoz

V prípade, že nemáte pri budove kontajnery na triedený odpad, je dobré o to požiadať správcu budovy alebo priamo firmu, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu. Zistite, aký odpad vyvážajú, a rozhodnite sa, aký odpad budete triediť.

Dohodnite sa, aký odpad budete triediť

V hoteloch sa zväčša triedia plasty, papier, sklo a komunálny odpad.  Papier sa triedi do košov s modrými vekami a vhadzujeme tam noviny, časopisy, kancelársky papier, krabice, lepenku, kartón a pod. Koše na plasty sa označujú žltou farbou a patria tam plastové fľaše od nápojov, plastové obaly z domácej chémie, fólie, sáčky a pod. Koše na sklo sa označujú zelenou farbou. Ak sa dá, zaveďte triedenie biologického odpadu vo vašej kuchyni. Tento odpad z kuchyne trieďte a kompostujte, prípadne využite možnosť dodávať ho chovateľom zvierat.

Vyberte miesta na koše

Spoločne s kolegami si prejdite priestory hotela a vyberte vhodné miesta na vytvorenie tzv. triediacich ostrovčekov na chodbách, na recepcii, v reštaurácii, pri východe z hotela a podobne. Za zváženie stojí aj zavedenie košov na izby, aby hostia mohli triediť odpad pohodlne a nemuseli s každým papierikom odchádzať von z izby.

Vyberte dodávateľa

Spočítajte si koľko košov budete potrebovať a v akej veľkosti, prípadne sa poraďte s dodávateľom. Koše by mali byť kvalitné, ale za primeranú cenu.  Popýtajte sa tiež po nálepkách na koše a navigačných tabuľkách, ktoré zákazníkom uľahčujú orientáciu.

Komunikujte

Pri zavádzaní triedenia nezabudnite na komunikáciu. Je veľkou pomocou, ak program triedenia odpadov podporí majiteľ, vedúci alebo niekto z vedenia hotela či reštaurácie, a nadchne zamestnancov, aby odpad triedili. Nezabudnite o tom informovať aj Vašich hostí - na izbách, na webe, na nástenke, na recepcii a podobne.

Sledujte výsledky

Počkajte pár týždňov a overte si, či hostia a zamestnanci na triedenie zareagovali pozitívne. Ak je to potrebné, dokúpte alebo premiestnite koše na iné miesto. Odmeňte kolegov či hostí, ktorí triedia.

 

Janka Ružická, greenoffice.sk

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku