Google+

Prvý ekologický hotel na Slovensku

 MAMAISON RESIDENCE ŠULEKOVA, BRATISLAVA

Slovensko má už 2 roky ekologický hotel - zatiaľ ako jediný certifikovaný priekopník v oblasti eko hotelierstva drží svoju pozíciu bratislavská rezidencia MAMAISON RESIDENCE ŠULEKOVA, patriaca do medzinárodnej siete Mamaison Hotels & Residences.
O manažovaní ekologického hotela a o priebehu jeho certifikácie nám porozprávali Michaela a Tibor Bielikovci, ktorí rezidenciu od jej otvorenia vedú.
 
Bratislavská rezidencia bola otvorená v roku 2004, pričom už pri rekonštrukcii budovy bol kladený dôraz na ekologické zásady, ktoré pomohli zabezpečiť plynulý prechod na ekologickú prevádzku ubytovacieho zariadenia. Európsky ekologický certifikát ´Európsky kvet´ a národnú značku ´Enviromentálne vhodný produkt´ ziskal Mamaison Šulekova v 15. Mája 2008.
Ekológia je filozofiou celej siete MAMAISON, všetky hotely sú certifikované národnými ekoznačkami, zatiaľ 2 hotely sa stali držiteľmi aj európskej ekoznačky.
 

Ekologické kritériá

Certifikácia európskou ekoznačkou vyžaduje splnenie 29 povinných kritérií a získať stanovený počet bodov deklarovaním časti z  90 voliteľných kritérií. Kritéria sú rozdelené podľa jednotlivých oblastí: energia, voda, recyklácia a odpady, detergenty a dezinfekčné prostriedky a enviromentálny manažment.
 
 • Hb: Ako prebiehala transformácia rezidencie na ekologické ubytovacie zariadenie?
MB: ´Už pri stavbe a zariaďovaní sme sa prispôsobovali ekologickým požiadavkám a preto sa nám bez väčších následných zásahov podarilo splniť všetky povinné kritéria a nadpriemerný počet nepovinných kritérií európskej ekologickej certifikácie.
Tieto kritéria sa postupne revidujú, kedže nároky na ochranu životného prostredia sa stupňujú, priamo úmerne sa sprísňujú aj jednotlivé normy a ekologické požiadavky certifikácie. Vždy po vydaní nových kritérií musíme deklarovať ich splnenie, pričom následne prebieha kontrola ich dodržiavania.´ 
 • Hb: Akým spôsobom sa uskutočňuje kontrola dodržiavania kritérií?
MB: ´Kontrolu vykonáva Ministerstvo Životného prostredia, ktoré neohlásene vysiela špecialistov podľa jednotlivých oblastí kontroly a udeľuje diplomy a plakety. V prípade, že hotel nesplní deklarované kritéria je mu certifikát odobratý a o jeho opätovné udelenie môže požiadať s ročným časovým odstupom.´
 
     

Ekologické kritéria verzus hotelové štandardy

Mnohé, predovšetkým luxusnejšie ubytovacie zariadenia odrádza od ekologickej certifikácie obava, že bude narušený určitý štandard, na ktorý sú hostia už zvyknutí a očakávajú ho.
 • Hb: Dostala sa u Vás ekológia do rozporu s hotelovým štandardom?
MB: ´Nakoľko napríklad jednorázové balenia kúpeľňovej kozmetiky a doplnkov sú v rozpore s ekologickými zásadami bolo potrebné ich eliminovať- a to výmenou za objemnejšie dávkovače tekutého mydla, sprchového gélu a šamponóv. Avšak aby bol zachovaný štandard štvorhviezdičkového hotela a aj štandardy hotelovej siete, hostia majú možnosť vyžiadať si štandardnú kúpeľňovú kozmetiku na recepcii zdarma.´
 • Hb: Stretli ste sa medzi kritériami ekoznačky aj s požiadavkami, ktoré v našich trhových podmienkach nebolo/nie je možné splniť?
TB: ´Medzi kritériami sa našli aj také, ktoré sme napriek našej snahe a ochote splniť nemohli – napríklad odber časti energie z obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku bohužiaľ nie je takéto niečo celkom možné. Napriek tomu, že sme boli ochotní si za elektrickú energiu priplatiť, u súčasného dodávateľa elektrickej energie sme nepochodili.´
 
MB: ´Mnohé kritériá sú formulované tak, že je možné nájsť vhodné riešenie, ktoré je ekologické a zároveň nenarúša bežnú prevádzku.´
 
 • Hb: Ako dlho prebiehal celý proces certifikácie európskej ekoznačky?
MB: ´Celý proces prípravy zariadenia a dokumentácie nám trval zhruba jeden rok od návštevy prvého seminára, kde sme sa bližšie oboznámili so systémom a kritériami na dosiahnutie ocenenia. Žiadosť sme podali v decemrbi v roku 2007, s tým že postupne sme od tohto momentu zavádzali kritéria, ktoré sme ešte nespĺňali zhruba ďaĺšie tri mesiace a počas tohto obdobia sme i spracovávali dokumentáciu a získavali všetky potrebné podklady.  Samotné vyhodnotenie kritérií prebiehalo necelé 2 mesiace – do udelenia certifikátu.´

Kde sa dodržiavajú ekologické zásady?

V každej izbe je samostatne regulovateľná klimatizácia a kúrenie (radiátory), centrálny vypínač svetla, v izbách sú umiestnené vrecká na separovaný zber odpadu, jednorázová kúpeľňová kozmetika je eliminovaná a nahradená baleniami s väčším objemom.

Zamestnanci recepcie informujú hostí o ekologickej prevádzke hotela. Hostia tiež v každej izbe nájdu informácie o možnostiach ako sa zapojiť do ekologických aktivít. 
 • Hb: Nemali ste problém nájsť dodávateľov ekologických produktov?
MB: ´Keď sme začínali ako ekologická rezidencia bola situácia na trhu s dodávateľmi ekologických produktov menej priaznivá ako v súčasnosti. Eko produktov bolo menej a ich cena bola vyššia. So zabezpečovaním vhodných dodávateľov nám veľmi pomohla naša sesterská rezidencia v Prahe, ktorá nám odporučila dodávateľov ekologickej kúpeľňovej kozmetiky a čistiacich prostriedkov s ekocertifikátmi.´
 

Náklady

 • Hb: Predstavovali vstupné náklady na zabezpečenie ekologických kritérií vysokú položku?
MB: ´Vstupné náklady samozrejme predstavovali určitú zvýšenú záťaž, avšak neboli príliš vysoké a bolo ich ľahko možné pokryť v rámci bežnej prevádzky. Investície sa samozrejme následne vrátili vo forme znížených prevádzkových nákladov.
 
Mali sme v tom čase zvýšené náklady na housekeeping – nákup ekologických čistiacich prostriedkov, odvtedy však ich cena rapídne klesla a možnosť výberu je oveľa vyššia.
Okrem toho to boli napr. náklady na tlač propagačných materiálov, informácií pre hostí – letákov a nálepiek, ktoré ich informujú o našich ekologických aktivitách.
Mierne stúpli aj náklady na separovaný zber (zberné nádoby), zber žiaroviek (ktorý si musíme zabezpečovať sami), rovnako ako aj odvoz batérií a starých elektrospotrebičov, nakoľko potrebujeme zabezpečiť dokladovanie separovaného zberu.´
 • Hb: Zaznamenali ste po zavedení komplexnejších ekologických opatrení úsporu prevádzkových nákladov?
MB: ´Odkedy sme eko rezidenciou, výrazne sa nám znížila predovšetkým spotreba plynu  a vody, čo sa prejavilo aj v znížených prevádzkových nákladoch. Čo sa týka elektrickej energie, markantný rozdiel sme nezaznamenali, to je však výsledkom toho, že úsporné spotrebiče a žiarovky sme používali už od otvorenia.´

Zamestnanci

 • Hb: Do akej miery prechod na ekologickú prevádzku rezidencie ovplyvnil prácu Vašich zamestnancov?
MB: ´Zo zamestnancov sa transformácia na eko hotel dotkla predovšetkým housekeepingu. Nakoľko nemáme v rezidencii gastronomickú prevádzku boli niektoré veci pre nás jednoduchšie.
Chyžné sa predovšetkým museli naučiť správne separovať odpad a upratovať s ekologickými čistiacimi prostriedkami (čo je náročnejšie, ale vzhľadom na to, že neobsahujú chemikálie ale čistidlá na prírodnej báze nie sú zdraviu škodlivé). Taktiež kladieme zvýšený dôraz napr. na vypínanie klimatizácie. Chyžné kontrolujú, či je klimatizácia pri odchode hosťa z izby vypnutá a ak nie, vypínajú ju. Tieto opatrenia sa týkajú i vykurovania apartmánov a verejných priestorov.
Pravidelne kontrolujeme spotrebu energií, máme nainštalované merače a nechali sme si vypracovať energetický audit na všetky typy energie.´
 
  

Reakcie Hostí

 • Hb: Ako na ekologický hotel reagujú hostia?
TB: ´Hostia reagujú veľmi pozitívne na to, že sme eko rezidencia. Nestretli sme sa s negatívnym prístupom.´
 
MB: ´Hostia napr. rešpektujú, že ako ekologické zariadenie sú priestory rezidencie nefajčiarske a vychádzajú si zafajčiť na dvor. Niektorí sú aktívnejší, iní menej. Mnohí sa snažia nám pomáhať a podporovať nás napr. zapojením sa do saparovaného zberu odpadu – odpad môžu triediť čiastočne na izbách (papier, sklo, plasty) a tiež v zberných nádobách na recepcii (batérie).
Niektorí hostia boli prekvapení, že nevidia na izbách malé šampóniky, ale zvykli si na to. Vzhľadom na to, že máme prevažne regulérnu klientelu, ktorá prichádza na dlhodobejšie pobyty, už si väčšina našich hostí zvykla. Aj noví hostia sú rýchlo oboznámení s ekologickými zásadami rezidencie. Na izbe ich čaká list, v ktorom vysvetľujeme princípy eko hotela a aktivity, ktorým sa v tomto smere venujeme. Noví hostia sú pri príchode do izby sprevádzaní pracovníkom recepcie, ktorý im vysvetlí, akým spôsobom sa môžu zapojiť do podpory ekologických opatrení
 • Hb: Vídíte rozdiel v reakciách hostí aj podľa národnosti?
MB: ´Prevažná väčšina klientov k nám prichádza zo zahraničia. Reakcie na eko zariadenie sa líšia aj podľa jednotlivých krajín. Najpozitívnejší a najaktívnejší prístup k ekológii pozorujeme u klientov zo Škandinávie, Holandska, Belgicka a Švajčiarska a je to  veľmi pozitívne a motivujúce vidieť a všímať si ako ekologické povedomie stúpa u všetkých ostatných národností.´
 • Hb: Pomohla Vám ekoznačka z marketingového hľadiska?
TB: ´Určite áno. Predovšetkým zahraničná klientela to výrazne ocenila, ekoznačka nám pomohla zvýrazniť sa pri komunikácii s korporátnou klientelou i  v prezentácii na zahraničných webportáloch.´
 • Hb: Čo by ste odkázali kolegom hotelierom, ktorí uvažujú o zavádzaní ekologických opatrení, resp. o ekologickej certifikácii svojho ubytovacieho zariadenia?
MB: ´Privítali by sme, keby na Slovensku bolo viac eko hotelov. Proces transformácie nie je natoľko náročný (hlavne pre nové a novo zrekonštruované hotely) . Najdôležitejšie kritérium pre každého, kto sa rozhodne ísť touto cestou je jeho vlastné presvedčenie o eko prístupe k svojmu životnému prostrediu. Transformácia zahŕňa intenzívny preškoľovací proces a pravidelnú kontrolu.
Ekologické riešenia sa dajú nájsť v mnohých oblastiach a často je to jednoduchšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Hotelové zariadenie intenzívne zasahuje do okolitého prostredia a teda má naňho aj značný vplyv, rovnako ako na  dodávateľov a svojich hostí.´
 
Stať sa ekologickým zariadením a prispieť svojím podielom k zlepšeniu a ochrane životného prostredia  nepredstavuje náročný proces a určite sa oplatí do toho pustiť. ´

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku