Google+

Efektívny výber nových zamestnancov

 

Prijímanie nových zamestnancov je jednou z najdôležitejších manažérskych úloh. Zamestnať tých správnych ľudí znamená budovať silný tím a kvalitné služiby, ale aj ušetriť finančné prostriedky a energiu na zaškolenie, či nápravu chýb nových zamestnancov.
Význam silného tímu a kolegov, ktorí sa dokážu navzájom podporiť netreba podceňovať. V tíme je dôležitý každý zamestnanec. Nie nadarmo sa hovorí, že tím je taký silný ako jeho najslabší člen. Aj keď váš marketing funguje ako hodinky a dokážete pritiahnuť nových hostí, ani tí sa nikdy nevrátia, ak nájdú špinavú izbu len preto, lebo chyžná neodviedla správne svoju prácu. Preto či už je to manažér, čašník alebo chyžná, každý z nich má podstatný význam.
 

Prijímanie nových zamestnancov je veľmi náročné na čas i energiu. Často je to dilema – prijať toho, ktorý má viac skúseností alebo toho, ktorý sa tak veľmi snaží. A povedzme si úprimne, niekedy nie je ani z čoho vyberať... Nájsť tých správnych zamestnancov si vyžaduje trpezlivosť.

Nech je to už akokoľvek, existujú spôsoby ako zefektívniť celý proces výberu nových zamestancov, odfiltrovať nehodiacich sa účastníkov už v prvej fáze a počas pohovoru správne položenými otázkami či trikmi odhaliť tých, ktorí by sa u vás dlho ´neohriali´.
 
Zastavme sa teda pri každej fáze tohto náročného procesu:

 

 

Koho hľadáte?

 

Na to, aby ste našli správnych zamestnancov si musíte najskôr sami definovať, aký by mal ideálny zamestnanec na danej pozícii byť, čo by mal ovládať, aké by mal mať skúsenosti a charakterové vlastnosti. Ak neviete čo hľadáte, len ťažko to môžete nájsť.
Nezabúdajte, že práca v hotelierstve a gastronómii je práca s ľuďmi a preto komunikačné zručnosti a tie ´ľudské vlastnosti´ môžu mať (v závislosti od konkrétnej pozície) v konečnom dôsledku prevahu nad skúsenosťami a technickými zručnosťami. 
 
 

Inzerát pracovnej ponuky

 

Ak chcete v inzeráte osloviť tých správnych ľudí, zostavte inzerát tak, aby vynikal, aby potencionálni uchádzači pochopili, že to nie je len ďalšia práca ale priestor pre sebarealizáciu a pevné miesto v tíme.
Zadefinujte v inzeráte jasné požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, jazykové znalosti a prax na danej pozícii  a eliminujte tak počet doručených životopisov, ktoré budú pre Vás irelevantné.
 
 

Prijímací pohovor

 

Na pracovný pohovor by sa mal pripraviť nielen uchádzač, ale aj vy sami. Pripravte si vopred otázky, ktoré chcete položiť. Počas pohovoru si robte poznámky.
 
Čo počas pohovoru sledovať:
 
 • Verbálne zručnosti
 • Reč tela
 • Očný kontakt
 • Intonáciu
 • Pozornosť
 • Sebaistotu, sebavedomie
 • Entuziazmus
 • Autenticitu prejavu
 
V úvode upresnite základné informácie o danej pozícii a vašich požiadavkých na uchádzača. Dbajte však na to, aby rozprával prevažne uchádzať a preto sa zamerajte na otvorené otázky, pri ktorých musí uchádzač sformulovať konzistentné odpovede.
 
Jedna zo základných otázok, ktoré by mali určite zaznieť je :
 
 • Prečo chcete pracovať práve u nás?
Najhoršia odpoveď je : hľadám prácu
Najlepšia: ak preukážu záujem o konkrétne váš hotel/ reštauráciu
 
 • Prečo si myslíte, že sa hodíte na konkrétnu pozíciu?
Zlá odpoveď: lebo to robím už 5 rokov
Dobrá odpoveď: zvýraznenie relevantných osobnostných predpokladov a zručností
 
Každý určite hľadá spoľahlivého a lojálneho zamestnanca. Položte preto tiež otázku týkajúcu sa bývalej práce, šéfov a kolegov.
 • Kto bol pre vás obľúbený šéf (u absolventov učiteľ) a prečo?
 • Ako hodnotíte tímového ducha v predchádzajúcom zamestnaní?
 • Prečo ste odišli z predchádzajúceho zamestnania?
 
Pýtajte sa radšej na konkrétne príklady ako hypotetické otázky:
Nie: Zvládate konfliktných zákazníkov?
Ale:
 • Museli ste niekedy v práci čeliť konfliktému zákazníkovi? Ako ste danú situáciu vyriešili?
 
Opýtajte sa na najväčšie pracovné úspechy, ambície do budúcnosti, ale aj na životné motto, ktoré veľa napovie o charaktere človeka.
 
Ďalšie tipy na otázky nájdete v článku Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor.
 
 
Buďte však pripravení aj na to, že tí najkvalitnejší uchádzači budú mať viacero zaujímavých ponúk a vy sa môžete dostať do pozície, kde sa aj vy musíte ´vedieť predať´.
 
 

Overte si referencie

 
Dôležitá vec, na ktorú sa tak často zabúda. To, že uchádzač pracoval pre medzinárovný reťazec ešte nie je zárukou jeho kvality. Dôverujte, ale preverujte :)
 
 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku