Google+

David Bernas, General Manager Holiday Inn Trnava*

Slovenské korene a celoživotná láska k hotelierstvu priviedli energického Davida Bernasa do Trnavy, kde pred 6 mesiacmi prebral vedenie hotela Holiday Inn. Vyše 30 ročné skúsenosti v hotelovom biznise z Izraela, Chorvátska i Prahy dnes úspešne zhodnocuje inováciami v oblasti revenue manažmentu, marketingu a kvality služieb a už dnes slávi prvé úspechy v podobe zvýšenej obsadenosti hotela. *David Bernas  pôsobil v Holiday Inn Trnava do júna 2012.

Kariéra v hotelierstve

Hotelierstvo zlákalo Davida Bernasa vďaka možnostiam medzinárodnej kariéry a nepochybne istú rolu zohrala aj jeho spoločenská povaha, ktorá je v tomto biznise veľkým prínosom. Hotelierstvo študoval v Izraeli, vo Veľkej Británii na Robert Gordon University aj na americkom Cornelli. Začínal na recepcii v izraelskom prímorskom stredisku Eilat. Podobne ako mnohí úspešní hoteloví manažéri získal skúsenosti takmer na všetkých oddeleniach hotela, jeho najväčšou láskou však bol úsek room division, recepcia a marketing. O roku 1994 pôsobil ako riaditeľ 4* - 5* hotelov a hotelových komplexov najskôr v Izraeli a následne v Chorvátsku, na ostrove Rab. V roku 2008 ho zlákala Praha, kde viedol 2 hotely spolu s ďalším hotelom v lyžiarskom rezorte Špindlerův Mlýn. V Českej republike ho objavili aj majitelia trnavského Holiday Inn, ktorých zaujal vďaka svojim medzinárodným skúsenostiam aj ovládaniu slovenského jazyka.

Napriek tomu, že sa David Bernas plánoval vrátiť do rodného Izralela, prijal ponuku viesť trnavský hotel. Ako sám hovorí: ´Keď som videl hotel, bol som príjemne prekvapený. Je dobre postavený a má čo ponúknuť. Som tu zatiaľ pol roka a som presvedčený, že nás čaká veľký úspech. Trnava je priemyselné mesto, v okolí je veľa zahraničných tovární, sú tu výborné podmienky pre konferencie a máme tiež veľmi dobré vzťahy s mestom. Vidím tu veľa možností a marketingových príležitostí. Zároveň je to veľká výzva a to sa mi páči.´

Holiday Inn Trnava

David Bernas nezaháľal a hneď po príchode začal aktívne pracovať s cenovou politikou uplatňovaním princípov revenue manažmentu. Vďaka týmto inováciám stúpla obsadenosť aj RevPar. Jeho odvážnym cieľom je zvýšiť obsadenosť hotela o 50% a prvé indikátory už nasvedčujú, že to preňho napokon nebude nereálna méta. Ako sám priznáva, medzinárodná značka Holiday Inn je v marketingu veľkým prínosom, predovšetkým pre zahraničnú klientelu a spolu s kombináciou vhodnej cenovej politiky a dôrazom na ´value for money´ je kľúčom k stabilnej pozícii hotela na trhu. Práve otázku ´value for money´ - teda hodnotu pre zákazníka vzhľadom na cenu, vníma David Bernas ako jednu z kľúčových oblastí pre zlepšenie v rámci hotelových služieb na Slovensku. Zákazníci sú dnes veľmi citliví na kvalitu služieb a porovnávajú svoje skúsenosti s hotelmi vo Viedni, Prahe či iných mestách, kde je pomer hodnoty a ceny pre zákazníka často krát výhodnejší.

Udržanie cenovej parity na rôznych distribučných kanáloch je tiež dôležitou súčasťou cenovej politiky, kde je využívanie rôznych typov cien (napr. bed & breakfast, room only atď.) veľkým prínosom, a to predovšetkým pre hotely s vyššou ubytovacou kapacitou.

 
Hpliday Inn Trnava 
 

Hotelierstvo na Slovensku

Otázka kvality služieb a motivácie zamestnancov patrí k hlavným problémom hotelových manažérov nielen na Slovensku. Aj v tejto oblasti David Bernas ponúka zaujímavý pohľad na vec. Slovensko patrí ku krajinám, kde prevládajú menšie ´rodinné´ hotely nad sieťovými. V takomto prostredí je častým problémom absencia profesionálnych znalostí a skúsenosti vo vedení mnohých hotelov, čo má za následok spomalenie rastu trhu, neflexibilnú cenovú politiku a tiež problematické riadenie a motiváciu hotelových zamestnancov. Popri obrovských nákladoch na vybudovanie, zariadenie a prevádzku hotela sú náklady na profesionálny manažment zanedbateľnou čiastkou a naopak výhodnou investíciou. Podľa Davida Bernasa si situácia vyžaduje zmeny v hodnotení a odmeňovaní zamestnancov a to podľa konkrétneho výkonu a spokojnosti hostí so službami jednotlivých členov tímu.

David Bernas nastoľuje vo svojom tíme priateľskú a otvorenú atmosféru. Ako pripomína, je dôležité, aby ľudia vedeli, že ak sú vo svojej práci dobrí, prinesie im to výhody. Zároveň je zástancom politiky otvorených dverí a zamestnanci vedia, že sa v prípade problémov naňho môžu obrátiť. Špecifická atmosféra v hoteli panuje aj vďaka tomu, že pre Davida Bernasa je hotel zároveň domovom. A keďže práca je tiež jeho veľkým koníčkom, ráno vstáva medzi prvými a večer chodí spať ako posledný. Jeho neustálu prítomnosť si všimli aj hoteloví hostia, na ktorých robí dobrý dojem rodinná atmosféra a zároveň viditeľná snaha zo strany manažmentu o zabezpečenie vysokého štandardu služieb.

Internet a hotelový marketing

Internet považuje David Bernas za najefektívnejší marketingový nástroj. Aj tu si zakladá na profesionálnom prístupe a to jednak vo forme kvalitnej webstránky a propagácie na Facebooku a zároveň férovom postoji k online hodnoteniam hotela, kde vystríha pred podvodmi vo forme falošných recenzií, ktoré sú bohužiaľ v tomto biznise realitou. Podobným problémom je tiež marketing, ktorý nie vždy propaguje to, čo hotel reálne dokáže hosťovi ponúknuť.

Destinačný marketing

Rozvoj destinácie patrí k prioritám pre podporu rastu trhu a preto David Bernas oceňuje vznik novej DMO v Trnave. Z vlastných skúseností z Izraela hovorí: ´Slovensko je pekná krajina, ale ľudia v ňu neveria. Bratislava je nádherné mesto, sú tu dobré reštaurácie a Slovensko má krásne hory, ale svet o tom nevie. Stále si mýlia Slovensko so Slovinskom. Zjavne je niekde chyba.´ Vznik DMO predstavuje krok vpred: ´V Izraeli v Eilate sme robili destinačný marketing vo veľkom. Viem, že to funguje, nie je to rozprávka, ale chce to čas. Trnava je krásne mesto a my ako hotel máme záujem spolupracovať aj pri organizovaní podujatí a koncertov, ktoré prilákajú turistov.´  

Rady pre mladých hotelierov

Začínajúcim hotelovým manažérom David Bernas radí, aby sa pozerali na veci z pohľadu hosťa. Dobrým hotelierom zároveň môže byť len človek, ktorý má spoločenskú povahu a má rád ľudí. A keďžeriadenie hotela predstavuje kombináciu množstva rôznych činností a nutnosť spolupráce s rôznymi typmi ľudí– zo strany zamestnancov aj hostí – hotelový manažér musí byť aj dobrým ´dirigentom´, ktorý dokáže udržať taktovku a dozerať na detaily. Zároveň odporúča skúšať nové veci a nové prístupy, lebo bez toho sa veci nemôžu dať do pohybu. A čo robí podľa neho hotel úspešným? Spokojní hostia, spokojní majitelia a spokojní zamestnanci.

*David Bernas  pôsobil v Holiday Inn Trnava do júna 2012. 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku