Google+

Na konferencii hotelierov zaznela čeština, poľština i lotyština

Tohtoročné Valné zhromaždenie Zväzu hotelov a reštaurácií SR, spojené s ho-re-ca konferenciou, sa zaoberalo predovšetkým zvýšením konkurencieschopnosti slovenskej hotelovej a reštauračnej scény. Po proekonomickej stránke sa oprelo o štúdiu Inštitútu hospodárskej politiky o stave cestovného ruchu a opatreniach, na základe ktorých by sa zvýšil podiel tohto odvetvia na HDP.

V mimoekononmickej oblasti sa rozoberali „recepty“ úspešných manažérov. V sále žilinského hotela Holiday Inn prednášali aj českí, poľskí a lotyšskí hostia.

Prezident Asociace hotelu a restauracií ČR Ing. Václav Stárek nie je na stretnutiach slovenských hotelierov nováčikom. Tento raz sa podelil o skúsenosti so zľavovými portálmi, keďže sa do prieskumu asociácie zapojilo až 360 členských zariadení. V tematicky zameranom bloku hovoril o poľských skúsenostiach Piotr Kolodziej z najväčšieho poľského zľavového portálu Gruper, ktorého služby využívajú aj niektoré slovenské hotely. Všetci sa zhodli na tom, že ich treba využívať ako nástroj marketingu a nie distribučný kanál. Podľa špecialistu  Jána Šifru ide o tzv. krátkodové peniaze, zatiaľ čo branding prináša dlhodobé peniaze. Názory odborníkov si hotelieri mohli skonfrontovať s vlastnou skúsenosťou aj prostredníctvom webovej aplikácie.

Napriek tomu, že prednášky s vysoko aktuálnym a veľmi konkrétnym obsahom sa vždy stretávajú s najväčším ohlasom, pozornosť právom vzbudila aj Santa Graikste z asociácie lotyšských hotelov a reštaurácií. Na konkrétnych číslach ilustrovala, čo v Pobaltí urobilo zvýšenie DPH v oblasti cestovného ruchu. Kolaboval tak silno, že tamojšia vláda rýchlo prikročila k zníženiu daňovej sadzby.  „Závidíme krajine, ktorá má takú osvietenú vládu,“ komentoval jej vystúpenie viceprezident ZHR SR Ing. Jozef Mihalik. Vo svojom vstupe sa zaoberal aj nutnosťou zmeny eurofondovej stratégie tak, aby sa vylúčila korupcia a iné „čierne“ väzby. Ako príklad slúži Škandinávia, kde sa uplatňuje nárokovateľnosť príspevkov po splnení stanovených kritérií – dĺžky podnikania, zamestnanosti a pod. V bloku o finančných stimuloch vystúpil aj riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky Igor Kiss. Štatistika použitá v analýze Cestovný ruch: nástroj podpory hospodárstva hotelierom len potvrdila, že ich konkrétna skúsenosť s postupným úpadkom cestovného ruchu je na Slovensku všeobecne platná. „Prekážok rozvoja vidíme hneď niekoľko. Predovšetkým je to vysoká sadzba DPH, ktorá priamo vstupuje do tvorby ceny. Vysoké ceny navyše znevýhodňujú Slovensko v konkurenčnom súťažení a úsilí o hosťa. Okolité krajiny najmenej v jednej činnosti cestovného ruchu aplikovali zníženú sadzbu DPH. S tým súvisí aj rentabilita, ktorá v odvetví turizmu dosahuje iba nízke hodnoty.“ Z prepočtov v štúdii vyplynuli aj riešenia – zníženie DPH, zavedenie rekreačných poukážok, zníženie odvodovej zaťaženosti v odvetví, kde sa uplatní aj tá najmenej kvalifikovaná pracovná sila či mladí ľudia bez praxe.

Ako môžu zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska – ktoré má z krajín V4 najhoršie výsledky aktívneho cestovného ruchu – napomôcť aj ďalšie kroky, o tom hovorila generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu Ing. Ivana Magátová. Spomenula zavedenie systému kvality služieb, aktuálne štatistické výsledky cestovného ruchu, predkladané štyrikrát do roka i silu satelitného účtu, na základe ktorého sa presne vidí prínos odvetvia do hospodárstva.  Boľavým miestom je stále propagácia krajiny. „Nevieme sa dobre identifikovať,“ povedala na adresu problému v odlíšení sa od iných krajín a budovaní značky.

Z Jarného stretnutia hotelierov a Valného zhromaždenia ZHR SR vyplynuli závery, ktoré členská základňa schválila ako úlohy pre Predstavenstvo zväzu. Ide v nich o rokovanie s rezortným ministerstvom a ďalšími vecne príslušnými ministerstvami o uplatnení výsledkov dopadovej štúdie Inštitútu hospodárskej politiky SR a o posunutí termínu novely zákona na podporu cestovného ruchu. Napriek tomu, že MDVRR SR už vyhlásilo, že sa v cestovnom ruchu nebudú v období 2014 – 2020 financovať z eurofondov žiadne priame programy, závery Jarného stretnutia a Valného zhromaždenia žiadajú priamu podporu cestovného ruchu z eurofondov.

Prezident Zväzu hotelov a reštaurácií JUDr. Patrik Bočkay zhodnotil aj prestížnu súťaž o hoteliera roka, ktorá vychádza z merateľných výsledkov manažovania. Putovný pohár od doterajšej Hotelierky roka Ing. Kataríny Malovej z hotela Kaskády v Sliači-Sielnici (dnešnej viceprezidentky zväzu) prevzala Bc. Daniela Kordová, riaditeľka wellness hotela Borovica na Štrbskom plese.

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku