Google+

Triedenie odpadu v hoteli nie je len o ekológii

Prečo by mali hotely a reštaurácie triediť odpad? Aké sú motívy a prínosy separovania odpadu? Je motívom iba ochrana životného prostredia?

Zníženie nákladov

Ak hľadáme argumenty pre zavedenie triedenia odpadu, hovoríme okrem ekologickej stránky aj o finančnom hľadisku. Z finančného hľadiska je lacnejšie vyviezť 1 kontajner triedeného odpadu ako vyviezť zmesový odpad, ktorý putuje do spaľovne alebo na skládku, čo je ten najhorší a aj najdrahší variant. O finančnom aspekte vývozu triedeného odpadu sa informujte u spoločnosti, ktorá Vám zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu. Väčšina firiem poplatok za odpad vníma ako paušál. Vo väčšine miest a obcí je však množstvový zber a separovať sa oplatí, lebo Vám to úplne zmení štruktúru poplatkov za odpad.

Tlak zamestnancov a zákazníkov

Mnohým zamestnancom a zákazníkom, je téma ekológie blízka a odpad doma triedia. Ak sa zamestnanci vyjadria, že by radi zaviedli triedenie odpadu, prípadne ho sami začnú praktizovať, malo by im vedenie hotela vyjsť v ústrety a zabezpečiť nádoby na triedenie odpadu. Samozrejme, ak sú splnené požiadavky na odvoz.

Vplyv na reputáciu

Triedenie sa stáva štandardom a hosťom, ktorí Váš hotel navštívia, hovorí veľa o firemnej kultúre a hodnotách, ktoré firma má. Taktiež mnohí zamestnanci citlivo vnímajú environmentálnu politiku firmy vrátane triedenia odpadu. Zákazníci a zamestnanci sú ambasádormi Vášho hotela. O svojich skúsenostiach sa rozprávajú s rodinou, priateľmi a tak šíria dobré alebo zlé meno Vášho hotela či reštaurácie.

Vplyv na produktivitu

Prieskum Kalifornskej Univerzity dokonca dokázal, že firmy, ktoré si adoptujú zelené praktiky, majú o 16% produktívnejších zamestnancov viac ako je bežný priemer. Firmy, ktoré mali certifikát ISO 14001 alebo iné medzinárodné environmentálne štandardy, boli identifikované ako „zelené“ a porovnávané s tými, ktoré ich nemali. Produktivitu prieskum definoval ako ekonomickú pridanú hodnotu podniku delenú počtom zamestnancov. Prieskum bol realizovaný na vzorke 5 200 francúzskych firiem. V každej firme bol realizovaný rozhovor s náhodne vybranými dvoma zamestnancami. Zamestnanci „zelených“ firiem viac oceňovali firmu, v ktorej pracovali, a boli v práci spokojnejší.

Certifikácia

V prípade, že hotel plánuje zaviesť manažérske systémy, štandardy ISO 14000, EMAS alebo ekologický certifikát Európsky kvet je nutné, aby podnikol niektoré kroky, bez ktorých by neprešiel auditovacím procesom. Jedným z týchto krokov je aj zavedenie triedenia odpadu.

Janka Ružická, greenoffice.sk

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku