Google+

Cukor a bič - keď finančné odmeny sú na škodu zamestnancom i podniku

O motivácii zamestnancov sa síce hovorí v dnešnej dobe veľa, máloktorý manažér ale môže povedať, že je spokojný s úrovňou motivácie vo vlastnom podniku. Motivácia však nie je len o spokojnosti zamestnancov, ale aj o produktivite, efektivite a ziskovosti podniku. A to sú témy, ktoré žiaden manažér nemôže dlhodobo prehliadať.

Existuje obrovská priepasť medzi výsledkami vedeckých výskumov a ich uplatňovaním v praxi. Ak používate pri vedení zamestnancov teóriu cukor a bič, teda odmeňujete na základe vopred stanovených požiadaviek na výkon a trestáte v prípade ich nesplnenia, či porušenia pravidiel, je to akoby ste sa v dnešnej dobe vybrali na cestu do Nemecka na starej Škode 100. Teoreticky vás do cieľa dopraví (aj keď naisto sa na to spoľahnúť už nemôžete), cestou zbytočne zožerie toľko benzínu, že vaša peňaženka vám to bude dlho vyčítať a popritom svojimi emisiami, výfukovými plynmi a hlukom znepríjemní deň mnohým okolo vás. Skrátka doba, kedy teória cukor a bič bola účinná a postačujúca je už za nami.

Teória cukor a bič vznikla v minulom storočí v továrňach, kde ľudia vykonávali primárne manuál-nu prácu. V takomto prostredí má ešte určité uplatnenie dodnes. Povedzme si ale úprimne, očakávate vy od svojich podriadených čisto manuálnu prácu? 

Teória cukor a bič vznikla v minulom storočí v továrňach, kde ľudia vykonávali primárne manuálnu prácu. V takomto prostredí má ešte určité uplatnenie dodnes. Povedzme si ale úprimne, očakávate vy od svojich podriadených čisto manuálnu prácu? Platíte recepčnú podľa toho koľko urobí za deň check-inov, alebo čašníka podľa toho koľkých hostí obslúži za hodinu? Alebo od nich očakávate aby boli kreatívni a vedeli vyriešiť nepredvídateľné situácie, ktoré v hoteli tak často vznikajú? Chcete aby boli komunikatívni a aby sa dokonale starali o spokojnosť hostí? Aby prinášali nápady pre zlepšenie vašich služieb, efektivity či predaja? Takáto práca si však vyžaduje nový model motivácie, o ktorom sa veľa dozviete v knihe Čo nás poháňa (DRIVE) od Daniela H. Pinka. 

V pracovnom prostredí, kde kreativita je jedným z kľúčových faktorov úspechu tradičná motivácia nezaberá a z dlhodobého hľadiska je skôr škodlivá. Jeden príklad za všetky. Ak ste majiteľom hotela a stanovíte vedeniu podniku cieľ dosiahnuť napr. 85% obsadenosť, od čoho budú závisieť štedré koncoročné odmeny, prípadne variabilná zložka mesačného platu, čo myslíte že sa stane? Hotel možno začne vo veľkom predávať na zľavových portách, možno plošne zníži ceny a vysokú obsadenosť dosiahne za cenu nižšieho zisku, straty pozície na trhu a destabilizácie konkurenčného prostredia. Možno bude vedenie chcieť ušetriť na zamestnancoch a tak prepustí dlhoročných skúsených členov tímu a nahradí ich menej skúsenými a finančne menej nákladnými nováčikmi. Dôsledkom týchto zmien bude zníženie kvality služieb, spokojnosti zákazníkov a poškodenie dobrého mena hotela. Je toto strategické dlhodobé riešenie, ktoré hľadáte? (Ak áno, ďalej čítať nemusíte.)

V knihe zistíte ako pokrokové firmy, ktoré zaviedli do praxe nové poznatky o motivácii síce na začiatku veľa riskovali, ale mnohonásobne viac získali.

Daniel H. Pink vám však vo svojej knihe ponúkne inú alternatívu, podnietenú vedeckými poznatkami a reálnymi príkladmi z praxe mnohých úspešných podnikov z rôznych krajín – globálnych koncernov i malých lokálnych firiem. Poukazuje na to, že ľudia potrebujú pre vlastnú spokojnosť a zvýšenie svojej efektivity práce 3 základné veci – Autonómiu (pretože túžia sami riadiť vlastné životy, mať istý stupeň kontroly), Majstrovstvo (je pre nich dôležité, aby boli čoraz lepší v tom, na čom im skutočne záleží) a Dôvod (zmysel, prečo robia svoju prácu, zmysel ktorý presahuje finančnú stabilitu a prináša  účasť na vyššom cieli). Vedecké prieskumy a zaujímavé experimenty, ktorými vás autor prevedie, dokazujú, že ľudia nevnímajú prácu ako príťaž, ale považujú za ideálne, keď je práca pre nich hrou. Na dosiahnutie tohto ideálneho stavu sa však na pracovisku musia isté pravidlá zmeniť.

V knihe zistíte ako pokrokové firmy, ktoré zaviedli do praxe nové poznatky o motivácii síce na začiatku veľa riskovali, ale mnohonásobne viac získali. Ich úspech nepredstavuje len radikálne zníženie fluktuácie, ale predovšetkým rapídny nárast spokojnosti zákazníkov i dlhodobý priemerný medziročný rast príjmov o 20%. Nájdete tu množstvo nápadov, ktoré môžete uviesť ihneď do praxe.

Ak je vašim cieľom dlhodobý rast, prosperita podniku i ľudí, ktorí v ňom pracujú a spokojnosť vašich zákazníkov, táto kniha vám rozhodne pomôže tento cieľ úspešne dosiahnuť. Samozrejme za predpokladu, že poznatky uvediete ihneď do praxe.

Google

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku