Google+

Prečo zamestnanci odchádzajú?

 

Je stále ťažšie nájsť kvalitných nových zamestnancov a preto dáva zmysel snaha udržať si tých dobrých.

Hotelierstvo a gastronómia vždy patrili medzi ekonomické odvetvia s najvyššou mierou fluktuácie. Odhaduje sa, že napr. vo Veľkej Británii náklady na fluktuáciu v tomto odvetví predstavujú približne 880 miliónov libier. Čo teda môžeme urobiť pre to, aby sme znížili tieto náklady?

 

 

Prečo zamestnanci odchádzajú?

 
Na to, aby sme obmedzili trend fluktuácie, musíme predovšetkým porozumieť tomu, prečo vlastne zamestnanci odchádzajú. Najefektívnejšou metódou je realizovať so zamestnancami, ktorí dali výpoveď dôverné ´exit interview´.
Hovorí sa, že ľudia nedávajú výpoveď v práci, ale dávajú výpoveď šéfom. V prípade, že je práve toto dôvodom výpovede, je najlepšie poveriť úlohou interview manažéra, ktorý nebol priamym nadriadeným odchádzajúceho zamestnanca. Nie každý má odvahu povedať svojmu šéfovi, že ho považuje za mizerného manažéra.
Zveriť interview inému manažérovi môže byť problémom ak pracujete v malom tíme, ale úprimný rozhovor o tom, čo zamestnanca motivovalo dať výpoveď je v každom prípade namieste. Aj keď je už zrejme neskoro presvedčiť zamestnanca aby zmenil názor, môže Vám to pomôcť odhaliť problém a zabrániť tomu, aby sa situácia opakovala s ďalšími zamestnancami stále dookola.
 
 

Viac peňazí

 

Ak je dôvodom výpovede nízky plat, skúste si preveriť aké podmienky ponúka konkurencia. Berte však do úvahy aj benefity, ktoré ponúkate zamestnancom a ktoré by možno inde nedostali. Uistite sa, že zamestnanci si sú týchto výhod vedomí.  
Peniaze často nie sú jediným dôvodom výpovede, ale len jedným z faktorov, ktorý prispieva k rozhodnutiu odísť. Apelujte na to, čo hrá dôležitú rolu pre konkrétneho zamestnanca, ktoré benefity alebo aspekty práce mu u vás vyhovujú a ktoré by možno inde nezískal. Môžu to byť napríklad menej hmatateľné benefity ako zodpovednosť, príležitosť experimentovať, skúšať nové veci, tímová práca a uznanie. Tráva je často zelenšia na druhej strane a niekedy sa ľudia nechajú zlákať atraktívnou platovou ponukou ako kompenzáciou za menej výhodné pracovné podmienky alebo zredukované možnosti pre rozvoj.

 

Pracovný postup

 

Nikdy nebudete môcť vyhovieť všetkým ašpiráciám na pracovný postup, predovšetkým ak ste malý hotel a ak zamestnanec jednoducho dosiahol svoj strop a môže sa vo svojej kariére posunúť vyššie už len v inom hoteli. Potom je výpoveď jediným správnym riešením.
Ak je však dôvodom odchodu hľadanie kariérneho postupu a získavanie nových skúseností, je to skutočne niečo, čo ste im nemohli dať vy? Alebo ste skrátka nevytvorili priestor pre podobné požiadavky, resp. zamestnanci o tom neboli informovaní?
Čo môžete v budúcnosti zmeniť pre to, aby celý váš tím dostal uznanie a priestor pre rozvoj, ktorý potrebujú pre kariérny rast? Existujú takéto interné možnosti rozvoja vo vašom hoteli, alebo ak ste súčasťou siete, resp. skupiny hotelov, je možné ich realizovať v týchto partnerských zariadeniach? Prečo majú zamestnanci pocit, že musia odísť ak sa chcú kariérne rozvíjať? Vytvorenie jasných procesov pre identifikovanie potenciálu v zamestnancoch, ich rozvoj a podpora postupu v rámci podniku vám pomôže udržať si talenty vo vašom hoteli. Nesľubujte však nikdy to, čo nemôžete splniť.
Budú situácie, kedy sa zamestnanci nechajú zlákať do iného hotela, aby získali vyššiu pozíciu, na ktorú ale ešte možno nie sú pripravení. Možno sa vám nepodarí ich zastaviť pred skokom do príliš hlbokej vody, ale v prípade, že budete mať príležitosť hovoriť s nimi o ich silných a slabých stránkach a budú zoznámení s možnosťami rozvoja v rámci vášho hotela, môžete tak riziko minimalizovať.
 
 

Pracovné vzťahy

 

Zlé pracovné prostredie a zlá atmosféra spôsobená konfliktami medzi kolegami je často dôvodom odchodu zamestnancov. Šikanovanie, obťažovanie, nadmerné požiadavky môžu k tomu len prispievať. Ak to prichádza od iných členov tímu, viete vôbec o tom, že sa takého niečo u vás deje? Máte stanovené postupy riešenia sťažností, sú zamestnanci povzbudzovaní k tomu aby hovorili s manažérmi o problémoch v tíme? A ak sa to stane, zaobchádza sa s nimi ohľaduplne?
 
 

Slabé vedenie

Ste vy, vaši vedúci oddelení alebo teamleaderi príčinou odchodu zamestnancov? Môže to vychádzať z nejasných cieľov podniku, z nejasného posolstva, ktoré vychádza smerom k zamestnancom alebo nejasných očakávaní výkonu od podriadených.
Môže to byť nedostatok podpory voči zamestnancom alebo nevšímavosť voči ich nápadom či obavám. Alebo nedostatok uznania, chýbajúca spätná väzba, nezverenie zodpovednosti alebo dôvery pri riešení určitých situácií. Alebo to može byť kombinácia viacerých vyššie uvedených dôvodov.
Popremýšľajte na tým, čo vy (alebo ostatní manažéri či vedúci oddelení vo vašom tíme) musia urobiť, aby sa situácia zlepšila. Zistite čo zamestnancom najviac vadí alebo čo ich v práci frustruje a nájdite spôsob, ako zmeniť prístup k týmto záležitostiam.
 
 
O autorovi
 
Caroline Cooper je školiteľka s 25-ročnými skúsenosťami v obchode a manažéskom rozvoji a zakladateľka spoločnosti Zeal Coaching, ktorá sa špecializuje na hotelierstvo. Je autorkou knihy 'Hotel Success Handbook' www.hotelsuccesshandbook.com 
Pre viac informácií kliknite na: http://www.zealcoaching.com/training/
Preložené z originálu v anglickom jazyku: Why Do Your Staff Quit Their Jobs?
 
Caroline Cooper v septembri uvedie nový online leadership coaching programme, ktorý sa podobným témam bude venovať podrobnejšie.

 

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku