Google+
Ak pracujete v hotelierstve a máte záujem rozvíjať svoje komunikačné a manažérske zručnosti alebo plánujete podnikať v oblasti hotelierstva či gastronómie, je tu pre vás nová príležitosť zúčastniť sa kurzov Akadémie hoteliera pod vedením Ivety...
Emailová komunikácia v dnešnej dobe patrí medzi najrozšírenejšie formy kontaktu. Ide o formu neverbálnej komunikácie, ktorá už pri prvom pohľade dokáže recipientovi vytvoriť obraz o kvalite poskytovaných služieb nášho zariadenia. Akýkoľvek nami odoslaný...
Koľko ľudí, toľko chutí - to je staré známe porekadlo, ktoré v dnešnej dobe používame čoraz častejšie. Nie je to až tak dávno, čo sme boli vystavení iba jedinému typu neverbálnej komunikácie, ktorú sme ju videli len u našich krajanov. S nárastom...
Každý sa počas sviatkov snaží prezentovať v čo najlepšom svetle, aby zvýšil svoj zisk takpovediac posledný krát v roku. Môžeme s pokojným svedomím konštatovať, že v tomto období sme oveľa náchylnejší k impulzívnym kúpam a rozhodnutiam. Je to jednoducho...
It can be easy to get defensive when we receive feedback, particularly when we feel it is not justified or we totally disagree with it. What we need to ask is what led to this customer’s...
ASKING DIRECT OPEN QUESTIONS. Make it easy for your customers to give you the feedback you need. Making statements such as “I hope you enjoyed your meal” or “was everything all right for you?” is not likely to get the customer to open up. We...
Ako by mal prebiehať check- in na recepcii hotela,ako urobiť dobrý prvý dojem, ako sa zachovať pri riešení komplikácií a ako komunikovať s hosťom. Pozrite si krátke poučné...
Ako by mala správne vyzerať komunikácia recepcie s potencionálnymi zákazníkmi? Ako reagovať na požiadavky hostí, ako urobiť dobrý dojem počas telefonickej komunikácie a ako podporiť...
Ovládanie pravidiel prvej pomoci by malo byť samozrejmosťou. Nikdy nevieme, kedy sa dostaneme do situácie, v ktorej život niekoho iného bude závisieť od našej pomoci- či už je to doma, na ulici alebo aj v práci. V hoteli, aj keď sa kladie veľký dôraz na...
Tak často čítame o tom, aká dôležitá je reč tela a neverbálne prejavy komunikácie a popritom je verbálna komunikácia tlačená do úzadia. Hovorí sa o tom, ako sa prvý dojem vytvára na základe výzoru človeka a reči jeho tela. Ale je to vždy tak?...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku