Google+

Pavol Kašuba, poradenská spoločnosť Atlific Inc.

Na prácu v hotelierstve bol priam predurčený. Narodil sa v hotelierskej rodine a samotné hotelierstvo je jeho domovom už 25 rokov.
Zažil éru Interhotelov, jeho prvé kroky viedli do Junior hotela v Jasnej cez Donovaly až do Trenčína, kde pre kanadskú spoločnosť otvoril a dlhé roky viedol Hotel Tatra. 
 
O svoje skúsenosti sa už tri roky delí s kolegami z branže nielen prostredníctvom svojho pôsobenia vo funkcii generálneho sekretára Zväzu hotelov a reštaurácií SR, ale aj ako majiteľ poradenskej spoločnosti pre hotely a reštaurácie ATLIFIC Inc. Pavol Kašuba.

 

 

Poradenská spoločnosť pre hotely a reštaurácie ATLIFIC Inc.

 
ATLIFIC ponúka široké portfólio poradenských služieb pre pripravované hotelové projekty ale aj rozbehnuté prevádzky.  Ako Pavol Kašuba sám hovorí, jeho služby sú odrazom toho ´čo sa v hotelierskom hrnci vlastne varí ´. Napriek tomu, že práca v hotelovom poradenstve nie je v súčasnosti jednoduchá a na Slovensku zatiaľ nemá stabilné miesto, Pavol Kašuba vidí potenciál v špecifickom stave hotelierstva u nás, keď mnoho podnikov otvárajú ľudia bez skúseností v tejto sfére, ktorí sa rozhodli investovať práve do hotela či reštaurácie. Práve takíto ľudia sa s väčšou ochotou zveria do rúk odborníkom pri príprave projektu, openingu či prevádzke.
 
Pri príprave otvorenia novej prevádzky Pavol Kašuba odborne poradí už v projektovej fáze, ohodnotí návrhy architektov, ktoré sú síce väčšinou pekné, ale nie vždy účelné: ´Je podstatné, aby priestory hotela boli navrhnuté efektívne a v súlade s ich účelom, aby počas prevádzky nevznikali pre personál stresové situácie, ale aby bola práca pre ľudí radosťou.´ hovorí Pavol Kašuba.
Rovnako dôležité je poradenstvo spojené so zariaďovaním prevádzky, aj na prvý pohľad jednoduché veci môžu predstavovať potenciálne riziko, ak sa nerealizujú pod odborným dohľadom: ´Napríklad pri výbere porcelánu nie je vysoká cena vždy zárukou kvality a predovšetkým účelnosti pre profesionálnu gastro prevádzku.´ uvádza príklad Pavol Kašuba.
 
Zostavenie marketingového a finančného plánu je pre hotelovú a gastro prevádzku jedným zo základných elementov úspešného riadenia. Málo ľudí s tým má dostatočné skúsenosti, najčastejšie opakovanou chybou je plánovanie iba najnutnejších záležitostí, pričom sa zabúda na detaily, ktoré sú pre prevádzku elementárne.
Pavol Kašuba v tomto smere čerpá skúsenosti zo zahraničia: ´Tým, že som pracoval pre kanadskú spoločnosť, zostavovali sme finančný plán ako je zvykom v zahraničí. Kvalitný business plán je tiež veľmi podstatný pre správne riadenie revenue managementu.´
 
Zaujímavou a pre hotely veľmi dôležitou službou je profesionálny Mystery shopping, ktorý tiež patrí do portfólia spoločnosti ATLIFIC. ´Z času na čas je potrebné nastaviť zrkadlo tomu, čo robíme. Aj keď sa tomu mnohí vyhýbajú, práve mystery shopping dokáže odhaliť veci, ktoré riaditeľ , resp. majiteľ hotela nevidí, pretože ľudia pracujú úplne inak, keď je prítomný niekto z manažmentu hotela.´
Záujem hotelov o mystery shopping je však stále malý: ´Je to škoda, pretože cieľom mystery shoppingu nie je kritika. V hodnotiacich správach sa uvádzajú aj pozitívne pohľady a čo je pozitívne, na tom sa dá stavať. Naopak je potrebné odhaliť aj negatívne procesy a odstrániť ich. Pri hodnotení je samozrejme dôležité vnímať a posudzovať veci nielen z pohľadu hosťa, ale aj z odborného hľadiska. Cieľom nie je veci kritizovať, ale nájsť spôsoby ako ich zlepšiť. 
Služby mystery shoppingu sa u nás väčšinou spájajú s inými poradenskými službami, našim klientom odporúčame mystery shopping ako úvodné hodnotenie fungovania prevádzky, z ktorého potom vychádzame pri ďalších poradenských službách. Podľa môjho názoru by hotely mali realizovať mystery shopping častejšie, ideálne dvakrát ročne, je to efektívny nástroj kontroly a vynaložené náklady sú akceptovateľné aj pre menšie prevádzky.´ hovorí Pavol Kašuba.
 
Kvalita služieb a úspech hotela idú ruka v suke s neustálym vzdelávaním, preto spoločnosť ATLIFIC ponúka aj školenia a tréningy pre hotelový personál a to nielen vo vlastnej réžii, ale aj v spolupráci so skúsenými českými odbornými lektormi. Medzi ďalšie poradenské aktivity patria analýzy nielen pripravovaných, ale aj zabehnutých prevádzok a poradenstvo pri ich zefektívňovaní, audity finančných tokov, skladové hospodárstvo a ďalšie služby podľa potreby konkrétnych prevádzok.
Viac informácií: www.atlific.sk
 
 
Pôsobenie Pavla Kašubu na poste generálneho sekretára  ZHR SR
 
Pavol Kašuba pôsobí vo Zväze hotelov a reštaurácii SR už tri roky a počas tohto obdobia priniesol zaujímavé novinky. O náplni svojej práce pre zväz hovorí: ´Zväz má v súčasnosti približne 240 členov, s čím je spojené množstvo agendy, príprava pravidelných stretnutí, komunikácia s členmi a zodpovedania na ich otázky, rokovania s organizáciami a štátnymi orgánmi, ktoré sú so zväzom spojené. S mojím príchodom do zväzu sme začali vydávať mesačník Hospitality magazine, ktorý distribuujeme v e-mailovej podobe. Viac sme začali komunikovať s firmami, dodávateľmi pre hotely a reštaurácie, čo je tiež dôležitá služba pre členov zväzu. S prácou vo zväze je tiež spojené pripomienkovanie legislatívnych noriem.
Zväz funguje už 15 rokov, vybudoval si už svoju tradíciu a aj preto vidím zmysel v tejto myšlienke, ktorú však musíme naďalej rozvíjať. Branža pochopila, že nemôže byť roztrieštená, ale na to, aby sme dosiahli svoje ciele sa musíme spojiť. V súčasnosti spolu s ostatnými zväzmi a asociáciami z branže pripravujeme založenie Zväzu cestovného ruchu.
V rámci ZHR SR zároveň plánujeme vstup do HOTREC ( vysv. Európske združenie hotelov, reštaurácií a kaviarní pôsobiace v rámci krajín Európskej únie.) Od členstva očakávame viaceré výhody, hlavne prístup k informáciám, možnosť ovplyvňovať legislatívne normy v európskom parlamente, nové kontakty a výmenu užitočných informácií. Mnohé problémy sú vo viacerých krajinách rovnaké, takže je tu snaha hľadať spoločné riešenia. Veríme, že členstvo v HOTREC prinesie výhody nielen členom ZHR SR, ale aj hotelovej branži na Slovensku ako celku.´
 
 
Tri otázky pre hoteliera:
 
1. Čo je podľa Vášho názoru kľúčom k úspešnému hotelu ?
 
´Tých vecí je veľa, ale veľmi podstatným je personál, ktorý dáva hotelu dušu. Luxusné interiéry a moderné technológie môžu síce pôsobiť ako dobré lákadlo pre hostí, ale na to, aby sa hosť do hotela opakovane vracal je potrebné poskytnúť kvalitné služby. A na tomto poli máme na Slovensku ešte veľa práce.
Okrem toho je potrebné vylaďovať vnútorné procesy, aby hotel fungoval ako jeden funkčný stroj. V tomto smere majú svoj význam hotelové siete, ktoré prinášajú know-how, čo je dôležité aj pre ostatné konkurenčné hotely. Úspešnosť sieťových hotelov je daná aj tým, že sú tam jasné pravidlá.´
 
2. Aké predpoklady by mal mať človek, ktorý sa chce stať úspešným hotelierom?
 
´Hotelierom určite nemôže byť niekto, kto chce pracovať 8 hodín denne. Rovnako úspešný hotelier musí mať osobnostné predpoklady, samotná vysoká škola nestačí. Je dôležité ako hotelový manažér vystupuje, ako jedná s hosťami i personálom. Hotelový manažér sa musí neustále vzdelávať a zbierať nové informácie, nemôže zaspať na vavrínoch a čerpať iba z toho, čo už vedel. Hotelový manažér musí tiež ovládať cudzie jazyky, čo je našťastie silnou stránkou mladej generácie, ktorá využíva študijné pobyty v zahraničí.
Dobrý hotelový manažér musí byť prítomný na prevádzke, hotel sa nedá riadiť z kancelárie. Musí sledovať svoje okolie a tvrdo pracovať na obchodoch.
Ako som spomínal, hotel by mal fungovať ako funkčný stroj, kde pracuje tím ľudí, z ktorých každý vie čo má robiť a nie je potrebné neustále opakovať tie isté veci do nekonečna.
Dobrý manažér musí tiež vedieť pomôcť svojmu tímu, ak to potrebuje, čo zamestnanci veľmi ocenia. ´
 
3. Kde vidíte potenciál rozvoja cestovného ruchu pre Slovensko?
 
´Nevyužitý potenciál vidím v tom, že sa nevieme predať. Nevyhnutne potrebujeme propagovať krajinu, aj keď je rozpočet malý, je potrebné ho vynaložiť účelne a sústrediť sa na trhy, ktoré majú relevantný zdrojový potenciál. Cestovný ruch na Slovensku potrebuje celistvú filozofiu, aby sa všetko nerobilo ad hoc, tých koncepcií a stratégií tu už bolo príliš veľa, s každou vládou prichádzalo niečo nové, čo nemá prakticky význam.  Orgány cestovného ruchu musia fungovať spoločne, máme tu veľa inštitúcií, ktoré sú necentralizované a samozrejme neustálym problémom je to, že nikto nekladie dôraz na potreby a požiadavky branže. ´
 
 
 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku