Google+

SACR: Slovenskému cestovnému ruchu sa v roku 2012 darilo

Slovensko zaradené medzi TOP 10 destinácií roka 2013 celosvetovým vydavateľstvom Lonely Planet, Slovensko v TOP 10 najlepších destinácií portálu Budget Travel, Bojnický a Spišský hrad medzi 25 najkrajšími európskymi zámkami (Offtoeurope.com), Jasná figuruje v rebríčku cenovo najvýhodnejších lyžiarskych stredísk (Skyscanner.net) a hotel Chateau Béla získal ocenenie najromantickejší historický hotel Európy (Historic Hotels of Europe).

Tieto skvelé úspechy sú dôkazom toho, že Slovensko si začínajú vo svete čoraz viac všímať. 

 

Aktivity SACR v roku 2012

SACR v roku 2012 hospodárila s rozpočtom 3,76 mil. eur. Počas roka prezentovala Slovensko ako cieľovú destináciu cestovného ruchu na 30 medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Zorganizovala 53 infociest pre zahraničných novinárov a touroperátorov. Na zahraničných trhoch SACR zrealizovala viac ako 80 workshopov a prezentácií pre širokú alebo odbornú verejnosť. Merateľnou hodnotou úspešnosti našich aktivít sú každoročne štatistické čísla návštevnosti Slovenska. V každom štvrťroku sme zaznamenali rast návštevnosti. Zatiaľ posledná štatistika za 1.- 3. štvrťrok hovorí o 4,1% raste zahraničných a 6,2% raste domácich návštevníkov oproti minulému roku.

 

SACR - propagácia Slovenska v zahraniční

Najvýznamnejším projektom roka zameraným na propagáciu Slovenska v zahraničí bola prezentácia na Letných olympijských hrách v Londýne. SACR počas olympiády pripravila atraktívnu kampaň, v ktorej spojila prezentácie pre touroperátorov, program pre širokú verejnosť, outdoorovú reklamnú kampaň, ako aj kultúrny program a gastronomické workshopy. Z ďalších aktivít na zahraničných trhoch spomeniem dva najväčšie svetové veľtrhy WTM Londýn a ITB Berlín, kde SACR spolu so subjektmi turizmu využila naplno možnosť odprezentovať konkurencieschopné produkty cestovného ruchu.

 

Propagácia na Slovensku

Domáci cestovný ruch podporila SACR zábavným cestovateľským seriálom Vo štvorici po Slovensku. Relácia si okamžite získala množstvo priaznivcov, čo sa odrazilo aj v nadpriemernej sledovanosti. Verných fanúšikov mal seriál aj na FB profiloch, ako aj na národnom portáli cestovného ruchu www.slovakia.travel, kde boli zábery zo zákulisia a podrobný popis miest, ktoré cestovatelia navštívili. Na veľký ohlas verejnosti zareagovala SACR vydaním DVD nosičov s kompletným seriálom, ktoré momentálne distribuuje do škôl a verejných inštitúcií. Aj vďaka tomuto projektu, zimnej a letnej kampani, aktuálnym novinkám a podujatiam dosiahla návštevnosť portálu v tomto roku 1 878 024 ľudí.

 

SACR a destinačný manažment

Novou úlohou SACR v tomto roku bolo prostredníctvom odboru destinačného manažmentu sledovať a usmerňovať vznik a činnosť oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu (OOCR,KOCR). Pre manažment a členov týchto organizácií pripravila SACR vo všetkých samosprávnych krajoch sériu 15 odborných vzdelávacích seminárov zameraných, na destinačný manažment a marketing regiónu cestovného ruchu. Využila pri nich najnovšej teórie a zahraničné skúsenosti s destinačnými organizáciami a ponúkla aj konkrétne návrhy pri tvorbe vhodných produktov a modelov spolupráce.

Český trh

Zaujímavým projektom zameraným na prilákanie českých turistov do slovenských hôr, kultúrnych pamiatok, ale aj na regionálnu gastronómiu bola relácia „Toulavá kamera vychutnává Slovensko.“ Celkovo päť epizód vysielala v jesenných mesiacoch v prime time Česká televízia. SACR kontinuálne počas roka marketingovo podporovala projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Zástupcovia Košíc nechýbali na významných veľtrhoch cestovného ruchu, na LOH v Londýne, do Košíc smeroval aj veľký počet infociest zahraničných novinárov a touroperátorov.

Kongresový turizmus

V oblasti kongresového turizmu propagovala SACR spolu so špecializovanou organizáciou Slovak Convention Bureau (SCB) Slovensko ako destináciu turizmu na viacerých zahraničných trhoch. Po prvý krát sa SCB prezentovala samostatne so svojimi členmi na jednom z najvýznamnejších kongresových veľtrhov EIBTM Barcelona, kde Slovensko zaujalo ekologickým poňatím expozície. Z ďalších podujatí to bola prezentácia na veľtrhu IMEX Frankfurt, MICE workshopy v Moskve a Budapešti a organizácia inšpekčných ciest pre záujemcov o kongresové podujatia na Slovensku. SCB sa zúčastnila aj na kongrese najvýznamnejšej Medzinárodnej asociácie kongresového cestovného ruchu (ICCA).

 

Plány SACR na rok 2013

V roku 2013 čakajú na SACR veľké projekty, ktoré sa pripravovali už počas roka 2012. Prvým významným podujatím roka 2013 bude prezentácia Slovenska na jednom z najprestížnejších a najnavštevovanejších veľtrhov cestovného ruchu CMT Stuttgart. Slovensko bude na veľtrhu partnerskou krajinou CMT, čo prináša množstvo výhod najmä v oblasti zvýšenej mediálnej pozornosti a celkového zviditeľnenia Slovenska na nemeckom trhu. V máji bude Bratislava hostiť svetovú súťaž vín Concours Mondial de Bruxelles. Na tomto prestížnom vinárskom podujatí sa zídu poprední svetoví someliéri, žurnalisti a odborníci na víno, aby zo stoviek vzoriek vybrali to najlepšie.

Významnou udalosťou budúceho roka bude aj októbrová konferencia Nature & Sports Euro´Meet v Liptovskom Mikuláši. Prezentovať sa na nej budú najnovšie trendy v outdoorových športoch a voľno - časových aktivitách. SACR bude počas celého roka aj naďalej intenzívne podporovať Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Titul kultúrneho mesta je skvelou šancou ako sa zviditeľniť a SACR spolu s Košicami urobia pre to maximum.

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku