Google+

Top 10 štatistiky Google Analytics pre hotely

 

Veľa hotelov síce využíva Google Analytics, ale je veľmi jednoduché stratiť sa v množstve  čísel, s ktorými neviete narábať.

V tomto článku nájdete top 10 štatistík, ktoré sledujem u svojich hotelových klientov – a ako ich využívam pre zlepšenie ich marketingu. 

 

Mapa stránky

Na čo ľudia najviac klikajú pri otvorení Vašej webstránky? Identifikácia najpopulárnejších elementov hlavnej stránky je kľúčovým prvým krokom k optimalizácii webstránky.
 

Demografia

Aký typ ľudí najpravdepodobnejšie navštevuje Vašu webstránku? Táto informácia môže byť užitočná pri určení typov najvhodnejších promo aktivít pre Váš hotel a kde by ste sa mali viac zviditeľniť.
 

Návštevy podľa geografického regiónu

Odkiaľ pochádzajú návštevníci Vašej webstránky? Táto informácia je dôležitá pri plánovaní rozpočtu na reklamu a pomôže Vám vybrať aké jazykové mutácie je vhodné na webstránke aplikovať alebo či je potrebné prispôsobiť určité informácie na stránke podľa lokality návštevníkov webu.
 

Noví verzus vracajúci sa návštevníci

Motivovať ľudí aby sa na Vašu webstránku vrátili je zvyčajne veľmi dôležité a preto sledovanie pomeru nových a vracajúcich sa návštevníkov stránky patrí k top štatistikám.
Ale neberte do úvahy túto radu predtým, ako ju sami otestujete. Porovnajte ukazovatele ako počet stránok na návštevu (pages per visit), čas na stránke (time on site) a to najdôležitejšie –predaj – medzi týmito dvoma typmi návštevníkov.
Ak vracajúci sa návštevníci generujú pre Vás vyššie príjmy, optimaluzjte stránku tak, aby ste návštevníkov na nej udržali čo najdlhšie. (viac obsahu, blog, možnosť registrovať sa pre zasielanie noviniek...)
 

Top obsah

Čo je pre návštevníkov na Vašej webstránke najzaujímavejšie? Môžete z tohto obsahu publikovať viac? Mohli by ste najpopulárnejšiu časť obsahu stránky začleniť permanentnejšie do Vašej webstránky?
 

Top vstupné podstránky

Cez ktoré podstránky vstupujú návštevníci najčastejšie na Vašu webstránku? Sú tieto podstránky optimalizované pre predaj – alebo akúkoľvek inú aktivitu, ku ktorej chcete návštevníkov webstránky motivovať?
 

Top výstupné podstránky

Prečo návštevníci opúšťajú Vašu webstránku z určitých podstránok? Je na danej podstránke problém v prezentácii ... alebo je táto podstránka jednoducho prirodzeným bodom odchodu?
 

Top vyhľadávané kľúčové slová a referenčné stránky

Ktoré kľúčové slová sú pre Vás najvýznamnejšie? Môžete viac optimalizovať webstránku pre tieto kľúčové slová? Ako ovplyvnia Vašu reklamu na internete?
A znovu, aké rozhodnutia môžete urobiť na základe týchto faktov?
 

Mobilné technológie

Aké percento návštevníkov webstránky použilo na jej prehliadanie mobilnú technológiu? Je podiel týchto návštevníkov natoľko významný, aby ste si vytvorili webstránku pre mobilné technológie?
 

Sledovanie e-commerce

Posledná, avšak najdôležitejšia vec – využívajte Google funkcionalitu e-commerce na prepojenie všetkých spomínaných ukazovateľov so špecifickou peňažnou hodnotou? Ak napríklad zistíte, ktoré referenčné stránky produkujú najväčší zisk, môžete efektívne zacieliť svoju reklamu tam, kde prináša najväčšiu návratnosť.
Musíte odhaliť kedy a kde sa zákazníci dostávajú do bodu, v ktorom opúšťajú Vašu webstránku. Ak využívate v Google Analytics sledovanie e-commmerce, môžete ´nastaviť lieviky´ tak, aby ste zistili, kde strácate potenciálnych klientov. Táto informácia môže byť Vašou zlatou baňou – ak ju použijete na to, aby ste opravili úniky potenciálnych príjmov.
 
A ktoré štatistiky webstránky sledujete vy?
 
 

About the author

Josiah Mackenzie is a “new media pragmatist” according to Hotel News Now. He enjoys performing internet marketing experiments, using research to find out what really works. Josiah has designed highly profitable new media campaigns for firms throughout North America, Europe, Asia, and Australia. Josiah’s understanding of international business was developed while studying at the Dublin Business School, and perfected through dozens of marketing tests performed for clients around the world.
 
 
 
 
 
 
 
 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku