Google+

Hotel & Gourmet Forum 2010

Hotel & Gourmet Forum 2010

7. október 2010, Hotel Holiday Inn, Bratislava
 
HGF konferencia 2010 je šiestym ročníkom odbornej konferencie, ktorú spoluorganizujú vydavateľstvo Ecopress, a.s., a Hotel & Gourmet Forum.
 
 
 
 
Kľúčové témy konferencie :

 

  • Hotel  
Poistenie a zodpovednosť
Outsourcing
Bezpečnosť v hoteli
 
  • Gourmet
Partnerstvo lokálnej gastronómie Morava
Víno, golf a jedlo – Hotel Veltlin Rakúsko
Double Cross Vodka  - úspešný produkt aj za morom
 
  • Marketing, PR a Ľudské zdroje
US Rest&Shop – ako byť medzi najlepšími ?
Nové trendy v marketingu v oblasti hospitality
Komunikácia v hoteli – Maxman Consultants
 
  • Destinačný manažment, Cestovanie
Tatra Mountain Resorts
Mikroregion Ostrožsko
Tomio Okamura – český sen
 
 
 
 
 
Organizátor:
 
 
 
Viac informácií:   www.hgf.sk
 
 

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku