Google+

Vytvorenie efektívnej online mediálnej stratégie

VTV Channel -video interview s odborníkmi na hotelierstvo

 

Developing an Effective Online Media Strategy

 

V posledných rokoch hotelieri museli obrátiť svoju pozornosť od offline marketingových nástrojov k online aktivitám, čo predpokladá nutnosť vytvorenia online mediálnej stratégie, ktorá skutočne funguje. V tejto epizóde VTV Channel Edward Perry, Senior Director of E-Commerce at WORLDHOTELS, definuje kľúčové komponenty efektívnej online mediálnej stratégie:
 
 
 
  • - solídny dlhodobý business plán
  • - zhodnotenie kto je váš cieľový klient dnes a v budúcnosti
  • - pochopenie pozície vašich konkurentov na trhu
  • - prítomnosť na dostupných digitálnych kanáloch, vrátane OTA ( online travel agencies – online cestovné kancelárie)
 
Edward Perry tiež vysvetľuje:
 
  • ako prilákať potenciálnych klientov na vašu online prezentáciu a ako ich usmerniť k rezervácii
  • kde investovať marketingový rozpočet
  • aký typ obsahu je najefektívnejší
 
 
 
In recent years, hoteliers have had to adjust their focus from offline marketing efforts to online, which means developing an online media strategy that works. In this episode, Edward Perry, Senior Director of E-Commerce at WORLDHOTELS, identifies the key components of an effective online media strategy:
 
- A solid long-term business plan
- A knowledge of who your target audience is today your potential future audience
- An understanding of how your competitors are positioned in the market
- A presence on available digital channels, including OTAs
 
Also learn:
 
- How to attract and convert travel shoppers
- Where to spend your marketing dollars
- Which types of content are most effective
 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku