Google+

ITF SLOVAKIATOUR 24.1. – 27.1.2013

Opäť sa blíži najväčšia slovenská výstava cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Bratislavská Incheba privíta odborných návštevníkov 24.1.- 25.1.2013. Prvé dva dni už tradične patria aj sprievodným odborným podujatiam. Máme pre vás zopár tipov na zaujímavé prednášky a tlačové konferencie, ktoré budú súčasťou programu:

 

 

24. 01. 2013 – štvrtok

 

09:10 – 09:45  

Európske hlavné mesto kultúry a program Terra Incognita
Organizátor Košický samosprávny kraj

  

11:30 – 12:30
Sezóna a novinky 2013 v Kúpeľoch Piešťany

Organizátor Kúpele Piešťany

 

09.00 – 09.45   
Efektívnosť OOCR na príklade turistického klastra Smolenice

 

10.00 – 10.45   
Podujatie – kľúč k rozvoju turistického regiónu

 

11.00 – 11.45   
Príbeh ako on-line marketingová komunikácia pre podporu turistického regiónu

Organizátor Obchodná fakulta EU Bratislava     

                                                                                                                                                                                                 

 

25. 01. 2013 – piatok

 

13:00 – 14:00  
Kríza v cestovnom ruchu, zľavové portály - námety inovácie medzi

Českou republikou - Slovenskou republikou

Organizátor BOHEMIA Hotel Club & Golf, Slovakia Hotel Club & Golf

 

15:00 – 17:00   
ZCR - Slovensko na ceste k trvale prosperujúcemu cestovnému ruchu


Pohľad ZCR SR na pripravovanú Stratégiu rozvoja cestovného ruchu 
na roky 2014 – 2020
Marketingová stratégia SACR a jej vplyv na rozvoj destinácie Slovensko
Národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu
Bude lepšie v regiónoch Slovenska? Čo ukazujú údaje o slovenskom cestovnom ruchu
Očakávaný prínos destinačného manažmentu k oživeniu turistických regiónov
Pomôže existencia OOCR prosperite destinácie Slovensko?

Organizátor  Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky

 

13.00 − 13.45
Efektívnosť OOCR na príklade turistického klastra Smolenice

Organizátor Obchodná fakulta EU Bratislava

 

 

Kompletný program na stiahnutie

 

V roku 2012 sa výstavy zúčastnilo 405 vystavovateľov a vyše 72 000 návštevníkov.

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku