Google+

HOTELOVÝ MANAŽMENT – KURZ AJ PRE VÁS

pozýva PhDr. Elvíra Chadimová, zakladateľka a riaditeľka spoločnosti PTK-ECHO

Hľadáte možnosti ako si doplniť štúdium pre postup v kariére alebo plánujete otvoriť vlastný podnik a potrebujete získať praktické informácie pre založenie a prevádzku penziónu či reštaurácie? Vzdelávacia spoločnosť PTK-ECHO vám už 16. sezónu ponúka jednoročné kombinované štúdium v odbore HOTELOVÝ MANAŽMENT.

 

Od skúsených lektorov, ktorí pôsobia na významných pozíciách v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu získate moderné teoretické aj praktické poznatky z oblasti kontroly a riadenia ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, manažmentu prevádzky a služieb, personálneho/komunikačného manažmentu, finančného a gastronomického manažmentu. Akreditovaný kurz je organizovaný v spolupráci so Zväzom hotelov a reštaurácií SR.

 

KURZ HOTELOVÝ MANAŽMENT sa skladá zo samostatných modulov:

  • MANAŽMENT PREVÁDZKY A SLUŽIEB
  • GASTRONOMICKÝ MANAŽMENT
  • MARKETINGOVÝ MANAŽMENT
  • FINANČNÝ MANAŽMENT
  • ANIMAČNÉ AKTIVITY V CESTOVNOM RUCHU
  • PERSONÁLNY A KOMUNIKAČNÝ MANAŽMENT

 

Organizácia štúdia:

Absolvujte tréningy so skúsenými lektormi z branže formou prezentácií a konzultácií na 2 dňových stretnutiach 1 krát mesačne (piatok-sobota). „Osvedčenie o absolvovaní“ s celoštátnou platnosťou získate po vypracovaní záverečnej práce a úspešnom zvládnutí záverečných skúšok.

 

Priebeh štúdia:           október 2012 – jún 2013

Otvorenie kurzu:         26.10.2012

Miesto:                        Hotel Echo, Prešovská 39, Bratislava

Cena:                          870 € (možnosť platby v 2 splátkach)

 

Cena kurzu obsahuje lektorské prezentácie, základnú študijnú literatúru, účasť na manažérskom dni, záverečné skúšky so slávnostným ukončením a občerstvením a osvedčenie o získanom vzdelaní.

 

Bonusom je bezplatná odborná stáž vo vybranom ubytovacom alebo reštauračnom zariadení (dobrovoľná). V ponuke stáže v SR aj ČR (Hotel Carlton (SR), Hotel Four Seasons (ČR), Budha Bar Hotel (ČR) a iné.

 

Okrem toho si môžete vybrať zo špeciálnej ponuky
doplnkových kurzov
za zvýhodnenú cenu:

  • ONLINE MARKETING
  • SOCIAL MEDIA MARKETING
  • PRIPRAVUJEME NOVÝ WEB
  • COACHING AKO ŠTÝL VEDENIA

 

 

Pre koho je kurz HOTELOVÝ MANAŽMENT určený:

Kurz hotelového manažmentu je vo svojej komplexnosti určený predovšetkým ako výborná príprava pre stredný a vrcholový manažment vo sfére hotelierstva. Ponúka rozšírenie a aktualizáciu poznatkov z jednotlivých oblastí hotelového manažmentu a stáva sa tak cenným doplnkom zabehnutej praxe. Nakoľko je kurz certifikovaný MŠ SR, účastníci získavajú osvedčenie, ktoré je platným dokladom, užitočným (a niekedy nevyhnutným) pre spustenie vlastnej prevádzky ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia.

 

Referencie:

Bc. Michaela Celláryová, manažérka Barrique Restaurant, Bratislava - absolventka ročníka 2011-2012: "Do kurzu som sa prihlásila, pre potrebu mať papier o tom, že môžem pracovať ako manažér prevádzky.

Od kurzu som dostala oveľa viac, od skúsených lektorov som sa dozvedela veľa informácii, hlavne zážitky zo života a ich riešenie. Skúsenosti lektorov boli k nezaplateniu. Odporúčam tento kurz každému, ktorý chce v gastronómii alebo celkovo v hotelierstve začať pracovať alebo už pracuje. Je to skvelá skúsenosť."

 

Lektori kurzu:

Lektormi kurzu sú skúsení odborníci vo v danej oblasti. Ich praktický pohľad a široké teoretické znalosti sú cenných obohatením pre účastníkov kurzu, ktorí majú záujem o získanie širokého spektra nových informácií.

Martin Hrabec, riaditeľ – Hospitality Training Institute, Česká republika, tréner pre modul Manažment prevádzky a služeb: „Řízení provozu a služeb je v hotelnictví činností, která musí běžet hladce a přitom reflektovat specifika a potřeby jak hostů, tak i všech oddělení, provozů a zaměstnanců. 

Modul proto není postavený na teorii řízení, ale na výměně zkušeností a praktických nástrojích, technikách a příkladech, které pomohou účastníkům v řešení konkrétních problémů anebo je připraví na vstup do manažerské pozice v oboru. 

Vzhledem k 25 letům vlastních zkušeností z hotelnictví v řadových i manažerských pozicích věřím, že to co jsem připravil, bude přínosem jak pro začínající, tak pro zkušené pracovníky.“

 

Csilla Droppová, riaditeľka CsD Consulting s.r.o., Slovenská republika, marketingová špecialistka pre oblasť cestovného ruchu, trénerka pre modul Marketingový manažment: „V marketingovom manažmente sa budeme venovať princípom marketingovo riadenej a prozákaznícky orientovanej spoločnosti. Dozviete sa, že marketing nie je reklama ale spôsob riadenia spoločnosti s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu pozíciu na trhu v rámci konkurenčného prostredia. Základné zákonitosti marketingového manažmentu sú úžasne logické a krásne na seba nadväzujú.

Niektoré marketingové nástroje pre svoju spoločnosť si budete môcť namodelovať priamo počas kurzu za konzultačnej podpory lektora. Účasťou na kurze si uvedomíte, že dobre marketingovo riadená spoločnosť je vlastne odsúdená na úspech.“

 

Medzi ďalších lektorov, ktorí sa s vami podelia o svoje skúsenosti, patrí napríklad Ing. Šárka Tittelbachová, vedúca katedry cestovného ruchu na Vysokej škole obchodnej v Prahe, Zdenka El Kassemová, riaditeľka ľudských zdrojov v hoteli Four Seasons v Prahe, skúsená hotelierka Ing. Zuzana Šedivá, ktorá stála na čele ZHR SR a Ing. Michal Pitroň, riaditeľ hotela Chateau Herálec (pre opening) a spoluzakladateľ vzdelávacej organizácie Hospitality Training Institute.
 

  

Kurz Hotelový Manažment – bližšie informácie

 

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku