Google+

Minikurz prvej pomoci I.

Ovládanie pravidiel prvej pomoci by malo byť samozrejmosťou.  Nikdy nevieme, kedy sa dostaneme do situácie, v ktorej život niekoho iného bude závisieť od našej pomoci- či už je to doma, na ulici alebo aj v práci. V hoteli, aj keď sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť hostí, môžu nastať situácie, kedy je potrebné poskytnúť prvú pomoc.

Každý by mal brať zodpovednosť sám na seba aj vzhľadom na to, že nie vždy sa dá spoliehať na kolegov (napr. recepčný na nočnej smene býva často sám).

Ak ste už v minulosti absolvovali kurz prvej pomoci, nie je na škodu si ho zopakovať, nakoľko niektoré pravidlá sa časom zmenili a upravili. Preto sme pre vás v spolupráci so Slovenským červeným krížom pripravili minikurz prvej pomoci, ktorý vám pomôže osviežiť pamäť a rozširiť svoje vedomosti.

V prvom článku sa budeme venovať naliehavým, život ohrozujúcim stavom.

 

Medzi život ohrozujúce stavy, ktorým je prioritne potrebné poskytnúť prvú pomoc:

1. zastavenie dýchania a krvného obehu

2. bezvedomie

3. vonkajšie veľké krvácanie

4. šok

 

 • ZASTAVENIE DÝCHANIA A KRVNÉHO OBEHU

Príznaky:

      neprítomnosť vedomia

      (zistíme podnetmi na potrasenie, oslovenie,

      bolestivými podnetmi – poštípaním na lícne kosti)

      neprítomnosť dýchania

      (skloníme sa k tvári zraneného a zisťujeme prítomnosť dychu tým,

      že pocúvame dych, cítime dych a vidíme pohyb hrudníka)

 

                                                    

Postup:

 1. v prípade možnosti manipulácie so zraneným, uložíme ho na tvrdú, rovnú podložku vyčistíme ústnu dutinu
 2. zakloníme hlavu (prípadne s predsunutím dolnej čeluste), aj pri podozrení poranenia krčnej chrbtice môžeme opatrne hlavu zakloniť, nesmie sa ale vykonávač rotačný pohyb hlavy zo strany na stranu
 3. ak zranený sám nezačne dýchať, 30x stlačíme hrudník (hrudník stláčat 100x/min)
 4. 2 vdychy
 5. pokračujeme v oživovaní v pomere 2:30 a kontrolujeme dýchanie  

 

 


 

 

 •  BEZVEDOMIE

Príznaky:

      bez reakcie na hlasné oslovenie, alebo na bolestivý podnet

 

Postup:

 1. zistíme prítomnosť dýchania a krvného obehu
 2. pri zachovanom dýchaní dáme zraneného do stabilizovanej polohy na boku (pri početných poraneniach stabilizovaná poloha nie)
 3. privoláme odbornú pomoc
 4. sledujeme prítomnosť dýchania a krvného obehu
 5. v prípade neprítomnosti dýchania a krvného obehu začneme resuscitovať

 

 

 

 

 • VONKAJŠIE VEĽKÉ KRVÁCANIE

Príznaky:

      masívne krvácanie, príznaky šoku

 

Postup:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. vykonáme priamy tlak rukou na ranu, potom priložíme tlakový obväz
 2. znehybníme ruku nad úrovňou srdca
 3. vykonáme protišokové opatrenia
 4. kontrolujeme vedomie, dýchanie a krvný obeh
 5. privoláme odbornú pomoc

 

 

 

 • ŠOK

Príznaky:

     nepokoj, neostré videnie, smäd, nevolnosť, studená, bledá a spotená koža

     rýchly a slabohmatateľlný pulz

     zrýchlené dýchanie, rýchla strata telesného tepla

 

Postup:

 1. pohodlne uložíme zraneného, zaistíme telesný a duševný pokoj
 2. ošetríme poranenia a krvácanie
 3. zdvihneme dolné končatiny o 30 cm (autotransfúzna – protišoková poloha)
 4. bránime podchladeniu
 5. privoláme odbornú pomoc
 6. kontrolujeme vedomie, dýchanie a krvný obeh
 7. nepodávame tekutiny, len ovlažujeme tvár
 8. šok môže vzniknúť pri každom väcšom poranení

 

Zdroj: Slovenský Červený kríž

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku