Google+

Italmarket Slovakia a.s.

Našu distribučnú sieť nájdete na celom Slovensku pod charakteristickým názvom IMS&ims, ideálny maloobchodný servis, Italmarket Slovakia a.s.

TURDAR, spol. s r.o.

Absinth, tajomný nápoj. Dovoz liehovín, výroba destilátov.

KARLOFF, s.r.o.

Kontaktné údaje
Kontaktná osoba: 
Zuzana Kapinusová

Premier Wines & Spirits s.r.o.

Výroba a distribúcia prémiových vína a destilátov

PRELIKA, a.s. Prešov

Výrobca alkoholických nápojov, destilátov, horčice a octu. Značky: HOREC, Staroslovanska...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku