Google+
Od 1. septembra 2009 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane nefajčiarov č. 87/2009, ktorá sa v značnej miere dotýka aj prevádzky gastronomických zariadení, ktorým udeľuje zákaz fajčenia: „V zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku