Google+
Nie je to vraj náhoda, že Zväz cestovného ruchu SR – člen Republikovej únie zamestnávateľov - vznikol v čase hospodárskeho útlmu. Aj ten bol totiž dôvodom, prečo subjekty podnikajúce v tomto dôležitom no stále opomínanom odvetví museli začať postupovať...
ZHR SR je najsilnejšie profesijné združenie, ktoré poskytuje kolektívny hlas pre hotelový a reštauračný priemysel. Iniciuje a pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok, presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej...
Bratislava, 22. jún 2011 – „Najlepšie mená na najlepšej adrese“ – to bola idea slávnostnej recepcie, ktorou spoločnosť Kempinski AG otvorila v Bratislave v polovici júna 2010 druhý hotel značky Kempinski na Slovensku. V tomto duchu sa niesol aj prvý rok jeho...
Bratislava 24. mája 2011. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 11. mája 2011 prerokovala a schválila prvýkrát v histórii Marketingovú stratégiu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na roky 2011 – 2013. Materiál predložil minister dopravy Ján...
Bratislava 15. júna 2011. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) zorganizovali dňa 14. júna v hoteli Devín v Bratislave konferenciu s názvom „Malá krajina na ceste k veľkej destinácii“....
Piatok, 29. apríla 2011, je pre Košice dôležitý nielen ako prvý deň konania svetového hokejového šampionátu. V dopoludňajších hodinách podpísali štátni tajomníci ministerstiev zodpovedných za cestovný ruch krajín V4 protokol o spolupráci na rok 2011. Podpis...
Podľa štúdie EIBTM 2010 „Trendy v MICE odvetví“ reflektoval v roku 2010 MICE segment na svetovú ekonomiku a posunul sa k optimistickým vyhliadkam. Bol to rok, kedy kongresový, konferenčný a incentívny turizmus zareagoval efektívnymi opatreniami na zotavujúcu sa...
Širšia ponuka a variabilita služieb pre zákazníka, spoločný CRM manažment, prepojené obchodné a marketingové aktivity, spoločné štandardy kvality i silnejšia vyjednávacia pozícia voči dodávateľom - to sú hlavné benefity vyplývajúce zo združovania hotelov...
V Bratislave sa dňa 17.januára 2011 zišli na ustanovujúcom Valnom zkromaždení zástupcovia siedmich profesných a marketingových združení, pôsobiacich v slovenskom cestovnom...
Vo väčšine vyspelých ekonomík sveta sa cestovný ruch považuje za významné odvetvie národného hospodárstva. Krajiny o ňom uvažujú ako o fenoméne, ktorý je jedným z najúčinnejších nástrojov na zvládnutie dôsledkov hospodárskej krízy. Na Slovensku môžeme...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku