Google+
Bratislava 1. decembra 2009. Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) spustila zimnú propagačnú kampaň pred zimnou sezónou 2009/2010 v Českej republike, Maďarsku a...
Prezentácia slovenských lyžiarskych stredísk, ako aj ďalších atraktívnych noviniek zimnej sezóny 2009/2010 je cieľom infocesty, ktorú pre zástupcov českých médií organizuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Inšpiráciu pre svoje reportáže...
Na konferencii Hospitality & Tourism Summit 2009 predstavil Martin Mravec, managing director GfK Slovakia, vo svojej prezentácii ´Zákazník pod vplyvom krízy a cestovný ruch´ výsledky prieskumu na tému aké sú plány Slovákov na zimnú...
Bratislava 7. decembra 2009. Možnosti kongresového a konferenčného turizmu predstavila Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) na veľtrhu cestovného ruchu EIBTM v Barcelone. Jeden z najvýznamnejších B2B veľtrhov zameraných na kongresový a incentívny turizmus...
Bratislava 4. decembra 2009. Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) spolu s národnými organizáciami cestovného ruchu krajín Višegrádskej štvorky (V4) organizujú pre japonských touroperátorov v termíne od 30. novembra do 9. decembra infocestu po Českej...
25.11.2009 sa vláda venovala otázkam cestovného ruchu, a to predovšetkým: * zonácii TANAPu, * podpore projektov vyčlenila 8,6 mil. €, * vytvoreniu satelitného účtu, * NÁVRHU ZÁKONA O...
Bratislava, 15. október 2009 – Rozsvietením nezameniteľného červeného loga na budove budúceho hotela Sheraton Bratislava pribudol dnes v hlavnom meste Slovenska nový referenčný bod. Nový hotel, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou atraktívnej nábrežnej štvrte...
Zahraničné zastúpenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) v Rakúsku zorganizovalo 21. septembra a 12. októbra dve prezentácie vybraných slovenských liečebných kúpeľov v hlavnom meste Rakúska vo Viedni. Rakúskym touroperátorom a novinárom sa predstavili...
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) podpísala dnes v Tatranskej Lomnici Memorandum o spolupráci pri rozvoji turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) spolu s ďalšími viac ako 30timi subjektmi. Zámerom je zviditeľnenie regiónu a jeho aktivít pod jednou...
Podkladový dokument Spoločnej expertnej pracovnej skupiny (SEPS) pre prípravu legislatívneho zámeru zákona o turizme. Koordinátori Martin Kováč a Igor...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku