Google+
Na list Zväzu hotelov a reštaurácií SR o problémoch cestovného ruchu odpovedali len ŠTYRI POLITICKÉ STRANY Turizmus sa zvyčajne stáva jednou z priorít väčšiny štátov preto, že na sto percent využíva domáce zdroje – prírodu, ľudí, doma vypestované plodiny...
Nie je to vraj náhoda, že Zväz cestovného ruchu SR – člen Republikovej únie zamestnávateľov - vznikol v čase hospodárskeho útlmu. Aj ten bol totiž dôvodom, prečo subjekty podnikajúce v tomto dôležitom no stále opomínanom odvetví museli začať postupovať...
ZHR SR je najsilnejšie profesijné združenie, ktoré poskytuje kolektívny hlas pre hotelový a reštauračný priemysel. Iniciuje a pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok, presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej...

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku