Google+

TMR za pol roka s výnosmi 32,8 milióna EUR

TMR zverejnila konsolidované výsledky za prvý polrok finančného roka 2013/14 (obdobie od 1. novembra 2013 do 30. apríla 2014). Výnosy TMR sa udržali na úrovni rovnakého obdobia v minulom roku, s miernym nárastom 0,8% na 32,8 mil. EUR. Ukazovateľ EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami a odpismi) medziročne poklesol 8,7% na 11,1 mil. EUR a čistý zisk sa znížil o 61% na 2,8 mil. EUR.

Predseda predstavenstva a CEO TMR, Bohuš Hlavatý, skomentoval výsledky: Máme za sebou pomerne ťažkú sezónu. Mali sme pomalý štart s extrémne miernymi zimnými teplotami a suchým počasím, hoci vďaka našim masívnym investíciám do stredísk v celkovom rozpočte 190 miliónov EUR, vrátane ultramoderného vybavenia stredísk, sme boli schopní ponúknuť našim návštevníkom plnohodnotný zimný zážitok na svahu aj mimo neho. Počas zimných sviatkov Nového roka a počas „zlatého týždňa“ sme dokonca naplnili naše hotely na maximum. Prípadné nie najideálnejšie lyžiarske podmienky boli vynahradené Aquaparkom Tatralandia s jeho úspešným projektom Tropical Paradise s garanciou teplej klímy, ako aj širokým výberom après-ski podnikov na svahoch aj mimo nich. V druhom štvrťroku bola lyžiarska sezóna skrátená kvôli teplému počasiu a prevádzka lanoviek sa skončila veľkonočnými sviatkami. Vzhľadom na tieto ťažké podmienky, sa nám podarilo vykázať nárast výnosov o 0,8% s najväčším nárastom v hotelovom segmente, a to až o 10,1%.“

Hlavný segment Hory & Aquapark zaznamenal pokles výnosov o 3,3% na 23,7 mil. EUR, z toho Horské strediska poklesli o 5,0%, Aquapark si polepšil o 4,1%, Reštauračné zariadenia zaznamenali nárast o 2,6% a Športové služby & obchody vykázali pokles o 10,7%. Výsledky boli ovplyvnené extrémne miernou a suchou zimnou sezónou, ktorá bola kratšia oproti minulému roku končiac s Veľkou nocou. Do Horských stredísk celkovo prišlo 899 tisíc návštevníkov (osobo-dní), oproti 952 tisícom vlani. Aquapark Tatralandia si udržal návštevnosť na úrovni minulého roka s 210 tisícami. Napriek celkovému poklesu návštevnosti sa priemerná tržba na návštevníka zlepšila v strediskách, ako aj v reštauračných zariadeniach.

Hotelový segment TMR portfólia

Hotelový segment posilnil celkové výnosy s rastom o 10,1% na 8,7 mil. EUR hlavne vďaka zvýšenej priemernej cene na úrovni hote-lového portfólia o 16% ako aj každého hotela.

Úspech hotelového segmentu je tiež výsledkom zamerania sa na zvyšovanie kvality hotelov a práce predaja. Verní hoteloví klienti sa opätovne do hotelov TMR vracajú a k výsledkom pomohli aj zahraniční klienti z rusky a poľsky hovoriacich krajín, ktorí si svoje pobyty rezervovali s veľkým predstihom bez ohľadu na poveternostné podmienky v strediskách, čo spôsobilo maximálnu vyťaženosť hotelov počas vrcholových termínov, ako počas „zlatého týždňa“ a Nového roka.

EBITDA medziročne poklesla o 8,7% na 11,1 mil. EUR hlavne kvôli osobným a prevádzkovým nákladom, ktoré sa zvýšili spustením nových lanoviek vo Vysokých Tatrách a v Jasnej Nízke Tatry na začiatku zimnej sezóny 2013/14 a kvôli otvoreniu nových zjazdoviek so zasnežovaním a nových reštauračných zariadení a obchodov. Čistý zisk dosiahol 2,8 mil. EUR, pričom 61% pokles bol spôsobený hlavne zvýšenými úrokovými nákladmi kvôli emisii dlhopisov v nominálnej hodnote 180 mil. EUR a čerpaním bankového úveru. Zisk na akciu bol 0,41 EUR. 

Do konca roka 2013/14 predstavenstvo očakáva naplnenie finančného plánu, t.j. rast výnosov o 5,9% na 57,560 mil. EUR a EBITDA na úrovni 19,052 mil. EUR.  Výsledky TMR do konca finančného roka 2013/14, t.j. do 31. októbra 2014, budú závisieť od letnej sezóny v horských strediskách, v Aquaparku Tatralandia a v hoteloch TMR. Počas leta TMR plánuje dokončiť väčšinu tohtoročných investícií, ktoré zahŕňajú  renováciu vstupnej haly Aquaparku Tatralandia s novými výkonnejšími pokladňami, tropickým dizajnom, novými šatňami a technológiou a novú reštauráciu Medrano v Tatralandii.

reštaurácia MEDRANO

Foto: Reštaurácia MEDRANO

Podrobnejšie výsledky sú k dispozícii na tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku