Google+

Ekologický Hotel Adria

Ekoznačkou Európskej únie sa v susednej Českej republike môže pochváliť už viacero hotelov. Medzi najnovšie prírastky patrí Hotel Adria, ktorý je zároveň prvý pražský štvorhviezdičkový eko hotel. Napriek tomu, že certifikáciu získal Hotel Adria len nedávno, ekologické aktivity mu nie sú cudzie už roky. O ekoznačke, jej výhodách a procese certifikácie sme hovorili s riaditeľom Hotela Adria, Karlom Doubekom:

Odkiaľ ste sa dozvedeli o možnosti získať ekoznačku Európskej Únie?

´První zmínku o Ekoznačce jsem zaregistroval v odborném časopise o cestovním ruchu v březnu roku 2008, kde jsem nalezl i odkaz na další zdroje informací.´
 

Čo Vás viedlo k získaniu ekoznačky?

´Po přečtení podmínek k udělení certifikace „The Flower“ – Ekoznačka EU jsem zjistil, že podmínky téměř zcela konvenují s ideou vedení hotelu Adria, kterou prosazujeme a rozvíjíme již cca 17 let. Nadchlo mě to, že certifikace velmi jasně zastřešuje ohromné množství aktivit a přístupů ke všem činnostem v hotelu, pro něž jsme dosud neměli společného jmenovatele – respektive jsme společného jmenovatele ani neuměli nalézt a do jisté míry ani nehledali, protože jsme to, co již dlouhá léta děláme, považovali za přirozené a etické a neuvědomovali si, že s tímto pohledem na svět a podnikání v něm velmi výjimeční.´

Realizoval Váš hotel ekologické opatrenia už aj pred požiadaním o ekoznačku?

´Hotel Adria prováděl ekologická opatření již od svého novodobého vzniku – tedy od roku 1993, i když jsme tehdy těmto opatřením neříkali „ekologická“, ale spíš jsme hovořili o slušnosti, odpovědnosti a dobrém pocitu z toho, co děláme a jak se chováme. Koneckonců tato slova u nás převažují dosud (a chceme, aby tomu tak bylo i v budoucnu). Ta slova nám připadají mnohem osobnější a jednoduše vystihují motivy našeho počínání.´

Vyžadovalo si získanie ekoznačky veľké finančné investície? Prejavilo sa splnenie ekologických kritérií v znížených prevádzkových nákladoch (šetrenie vody, energie, obmedzenie produktov na jedno použitie...)?

´Tuto otázku dostávám pravidelně a často při své odpovědi na ni sleduji určitou míru nedůvěry na straně tazatele, zda to, co říkám, je opravdu pravdivé. Inu: nemám sebemenší potřebu kohokoliv přesvědčovat a manipulovat s údaji: náš přístup je takový, že při pohledu na činnosti, které děláme, vždy posuzujeme, aby míra ekologického a ekonomického přínosu byla pokud možno v souladu (ono to kupodivu většinou jde, i když veřejné mínění žije v zažitém klišé, že ekologická a ekonomická kritéria jsou již svojí podstatou v rozporu a jdou proti sobě). Výsledkem je, že naplnění všech podmínek pro získání certifikace nás od okamžiku, kdy jsme o ni začali usilovat, stálo necelých 80 tisíc Kč, roční měřitelný přínos v úspoře přímých nákladů je několikastatisícový, přínos na straně výnosů (tedy projevený ve zvýšené poptávce po našich službách a jejich realizací) nedokážu přesně změřit, nicméně rozhodně je velmi podstatný.´

Ako dlho trval proces certifikácie Vášho hotela? (od podania žiadosti po získanie certifikátu)?

´Čtyři měsíce.´

Ako reagovali Vaši hostia na nové ekologické opatrenia?

´Reakce jednotlivých klientských skupin není stejná. Nejpozitivnějšího ohlasu se nám dostává od klientů ze zemí severní a severozápadní Evropy – Skandinávie, Velké Británie, Beneluxu. Tito hosté mnohdy považují aktivity, které děláme, za standard, a přinášejí nám náměty na další posilování myšlenky odpovědného přístupu hotelu k životnímu prostředí. Pro hosty ze západní Evropy a Spojených států amerických je naše činnost velmi příjemným a vítaným překvapením. Ohlasy od hostů ze zemí na jih od nás jsou sice pozitivní, leč „vlažné“ – neprojevují příliš snah o aktivní účast v našich aktivitách, k nimž mají možnost se v průběhu pobytu v hotelu připojit. Klientela z východu – zejména tedy z Ruska a postsovětských republik, se o podrobnosti myšlenky sice zajímá, nicméně je vidět, že je pro ně spíš novinkou a voní jim určitou mírou exotiky.´

Aké boli reakcie Vašich zamestnancov? Majú záujem sa aktívne zapájať do ekologických aktivít?

´Bez podpory podstatné části mých spolupracovníků a jejich aktivní účasti na ekologických aktivitách bych se pravděpodobně o získání certifikace nepokoušel. Stabilní a podobně smýšlející skupina spolupracovníků je dle mého názoru základním klíčem k úspěchu v uskutečnění myšlenky dlouhodobého rozvoje hotelu vstříného životnímu prostředí.´

Predstavuje podľa Vášho názoru získanie ekoznačky zaujímavý potenciál pre posilnenie marketingovej stratégie hotela? Využívate aktívne tento potenciál?

´Pro marketingovou strategii hotelu bylo získání ekoznačky nejvýznamnějším prvkem v loňském a i letošním roce. Musím ovšem přiznat, že využití potenciálu této značky je záležitost ohromně citlivá – zejména proto, že řadou podniků je myšlenka ekologie do určité míry zneužívána k neopodstatněnému ekonomickému prospěch, nekalé reklamě atp. Pro nás je velmi důležité jasně dávat najevo, že takovéto chování a pojímání myšlenky je nám cizí. Soudím, že vytěžení potenciálu ekoznačky máme ještě před sebou resp. že jej mnohde teprve objevujeme.´
 

Okrem splnenia požadovaných kritérií pre ekoznačku, hľadáte a realizujete ďalšie ekologické opatrenia a aktivity?

´Kritéria Ekoznačky EU zastřešují jen část našich ekologických a veřejně prospěšných aktivit: v posledních měsících jsme jakožto zaměstnanci hotelu vyrazili společně natírat lavičky v parku přilehlém k našemu hotelu, na jaře jsme společně s dětmi zaměstnanců i obchodních partnerů vyráběli ptačí budky a následně je rozvěšovali na stromy v našem okolí, podporujeme výsadbu stromů v centru města, spolupracujeme s ústavy sociální péče a podporujeme jejich činnost, prodáváme výrobky klientů chráněných dílen, našim hostům každodenně nabízíme nápoje připravené z čerstvých bylin pěstovaných ve Františkánské zahradě sousedící s hotelem, v hotelové restauraci pravidelně nabízíme menu připravené z biopotravin, a to pokud možno z místních farem, hotelovým hostům nabízíme ranní běhací trasu po příjemných místech v okolí hotelu, ...´
 

Je niečo, čo by ste chceli odkázať slovenským hotelierom, ktorí váhajú či požiadať o ekoznačku?

´Rozhodete-li se usilovat o získání ekoznačky, přeji Vám, abyste byli úspěšní a její držení Vám přineslo stejně hřejivé pocity jako přináší značka (a zejména aktivity, které jsou s ní svázány) nám.´
 
 
 

Viac informácií na http://www.hoteladria.cz/ac-ekoznacka

 

Súvisiace články:

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku