Google+

Tomáš Ondrčka, Generálny riaditeľ, Hotel Devín

Svoju kariéru v hotelierstve odštartoval už počas vysokoškolskej stáže v 5-hviezdičkovom hoteli v Izraeli. Aj vďaka tejto skúsenosti sa mu po ukončení štúdia podarilo získať miesto teritoriálneho obchodného manažéra pre Izrael a arabské krajiny v Pieštanských kúpeľoch. Naspäť do Bratislavy ho priviedla pracovná ponuka na pozíciu obchodného riaditeľa Hotela Devín****, kde momentálne pôsobí na poste generálneho riaditeľa. Jeho rozhľad, skúsenosti a predovšetkým inovatívny prístup sú inšpirujúce nielen pre jeho pracovný tím, ale určite aj pre ostatných kolegov z brandže. Tomáš Ondrčka, riaditeľ hotela Devín. 

Počas štúdia na Ekonomickej univerzite sa Tomáš Ondrčka rozhodol pre kariéru v hotelierstve. Praktické skúsenosti začal zbierať už počas vysokej školy, keď po štvrtom ročníku prerušil štúdium aby pracoval v 5-hviezdičkovom hoteli v Izraeli. Ako sám hovorí, ročná stáž bola preňho cennou skúsenosťou: ´Hotel, v ktorom som pracoval patril veľkej sieti Isrotel a počas stáže som prešiel takmer všetkými pozíciami. Zažil som tak kolovanie v rámci hotela, čo mi pomohlo zorientovať sa aj na jednotlivých oddeleniach. To je v hotelierstve veľmi dôležité, pretože služby majú prierezový charakter.´

Po ukončení vysokoškolského štúdia prijal Tomáš Ondrčka spolu s ďalšími absolventami ponuku pracovať pre Piešťanské kúpele, kde po úvodnom kolovaní v rámci jednotlivých oddelení hotela získal pozíciu teritoriálneho obchodného manažéra pre Izrael a arabské krajiny, k čomu mu pomohla jeho predchádzajúca stáž v zahraničí. ´Táto práca bola pre mňa veľmi zaujímavá, mal som možnosť veľa cestovať, spoznávať a porovnávať izraelskú a arabskú mentalitu. Mojou úlohou bolo rozvíjať vzťahy s klientelou z Kuvajtu, Dubaja, Abu Dabi, Bahrajnu, Libanonu, Egypta a samotného Izraela, ktorý tvorí významný podiel klientely´.
V Piešťanoch pôsobil Tomáš Ondrčka 4 roky: ´Bola to skutočne veľmi zaujímavá práca, pretože kúpele ponúkajú veľmi špecifický produkt, ktorým je zdravie. Zdravie ako produkt sa dá relatívne ľahko predať. ´
 
V roku 2004 dostal Tomáš Ondrčka ponuku pracovať v Hoteli Devín na poste obchodného riaditeľa. ´Veľmi rýchlo som si uvedomil, aké je ťažké predávať mestský hotel, pretože pre tento produkt atribút unikátnosti absentuje. Jednoducho si treba zvyknúť na to, že sem klient neprichádza kvôli hotelu. Turista prichádza kvôli Bratislave ako takej, ktorá ale vzhľadom na nedostatočnú marketingovú podporu v súčasnosti nie je pre turistov dosť zaujímava, a preto sa tu zdržia priemerne len 1- 2 prenocovania. Z hľadiska business klientely je to podobné. Klient neprichádza kvôli hotelu, ale kvôli obchodu, takže často rozhodovanie o tom, ktorý hotel si vyberie (ak nie je lojálny klient konkrétneho hotela) je len o cene. A potom na trhu dochádza k tomu, že jednotlivé hotely sa predstihujú, kto dá o 5 eur menej.´
 
Na pozícii obchodného riaditeľa pracoval Tomáš Ondrčka 5 rokov, kým mu neponúkli post generálneho riaditeľa hotela. Ako sám priznáva: ´Je to úplne iný typ práce,  avšak veľmi mi pomohlo, že som tu pracoval ako obchodný riaditeľ a že mám skúsenosti z oblasti obchodu a marketingu tohto hotela. Je dobré, keď sa človek dostane do vedenia firmy, keď ju už lepšie pozná.´
Tomáš Ondrčka sa nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa Hotela Devín v čase krízy: ´Bola to na jednej strane výzva, na druhej strane si situácia vyžadovala starostlivú optimalizáciu nákladov a hľadanie možností ako zvýšiť, resp. udržať tržby. Robili sme z tohto pohľadu dosť veľa, aj keď externé faktory ovplyvniť nevieme. Aj táto racionalizačná, resp. optimalizačná práca je určite zaujímavá. Ja osobne hodnotím krízu z pohľadu manažéra, nie z pohľadu majiteľa. Do určitej miery nám priniesla obohatenie, čo je aj moja výzva do budúcna – aby sme sa pozerali na náklady a merali efektivitu vynaložených prostriedkov, nielen v čase keď je zle, ale aj keď je dobre a tvoríme relatívne vysoké zisky.
Práca riaditeľa hotela si tiež vyžaduje aj trochu iný pohľad smerom k zamestnancom, pretože je potrebné klásť dôraz na vedenie ľudí. Veľa teraz čerpám práve zo svojich skúseností zo stáže v Izraeli, pretože izraelské hotelierstvo je povôdom americké hotelierstvo, ktoré považujem za kolísku hotelovej branže.´
 
  • HotelBlog: Hotel Devín je nezávislý, ako hodnotíte svoje postavenie oproti konkurenčným sieťovým hotelom?
Tomáš Ondrčka: ´Na práci v nezávislom hoteli mám rád vyššiu flexibilu v rozhodovaní, ale na druhej strane sú tu aj určité nevýhody vyplývajúce z neexistencie niektorých distribučných kanálov, ktoré siete automaticky majú. Zhodnotil by som to asi tak, že sa nedá ísť hlavou proti globalizácii, ale na druhej strane výhody, ktoré nezávislý hotel prináša, treba využit do maximálnej možnej miery, aby sme vedeli byt voči sieťam konkurencieschopní.´
 
  • HotelBlog: Máte bohaté skúsenosti s arabskou a izraelskou kultúrou. Čím je táto klientela špecifická?
Tomáš Ondrčka: ´Arabská a židovská kultúra má tradíciu v obchodovaní, rokovania často trvajú aj niekoľko hodín. Pri rokovaní by väčšinou po ice-breakingu mal pokračovať small-talk. V prípade arabskej klientely je ten small-talk vlastne big-talk. Keď človek spomenie, že danú krajinu navštívil, alebo pozná ich kultúru či politickú históriu, klienti to veľmi ocenia. Zvyčajne sú od začiatku veľmi priateľskí a keď im ukážete, že viete zopár slov z ich jazyka, tak ich máte naklonených. U tejto klientely je zvykom nosiť na rokovania dary a robia to naozaj veľmi rozumne, pretože vedia, že podvedome si toho partnera zase zaväzujú do budúcnosti.
 
Židovská klientela je viac orientovaná na cenu a preto sú cenové rokovania niekedy veľmi zdĺhavé, občas priam komické. Môžete sledovať mimiku a rôzne gestá, ktoré naozaj- ako sa píše v knihách- majú svoj význam. Napríklad ticho v rámci najnapätejšieho stretnutia, kde dôjde k prudkej výmene názorov a vtedy ten partner stíchne, pozrie sa na stenu a minútu tam hľadí - to dokáže druhú stranu totálne rozmykať. Alebo keď obchodný partner odíde na toaletu na 10 minút - neskôr som už vedel, že na toaletu neodišiel, že si jednoducho potreboval urobiť pauzu bez toho, aby sme spolu sedeli.
Z pohľadu zamestnancov, ktorí túto klientelu obsluhujú - recepcia alebo čašníci - platí to isté ako pri všetkých iných mentalitách a nárochoch. Keď však zamestanec začne komunikáciu s týmto hosťom, môže sa stať, že sa klient rozhovorí a zdrží sa aj polhodinu.
Existujú však aj veľké rozdiely medzi arabskými krajinami, iné je prostredie šejkov z Emirátov, iné je to pri krajinách ako Jordánsko a Libanon, kde prisťahovalci prišli za prácou. Úplne špecifický je aj Egypt. Zapôsobili na mňa napríklad klienti z Ománu. Sú to veľmi edukovaní ľudia, s perfektnou angličtinou, ktorí študovali na školách ako Oxford a Cambridge. Je tiež dôležité aj v rámci jednej krajiny rozlišovať jednotlivé spoločenské úrovne.´
 
  • HotelBlog: Čo je podľa Vás kľúčom k úspešnému hotelu?
Tomáš Ondrčka: ´Ja odpoviem inak ako väčšina – väčšina odpovie ľudia. Ľudia sú veľmi dôležití, ale ešte dôležitejšie sú interné procesy. Ak by hotel mal 100% kvalitných, dobre vyškolených zamestnancov,  stále by mohli navzájom vytvárať určitú disharmóniu. 20 perfektných ľudí, ak nie sú zosuladení, nepodávajú taký výkon, aký sa očakáva.
Internými procesmi myslím tie manuály a štandardy, ktoré idú do detailu - od pozdravu, cez veľkosť náušníc, dĺžku nechtov, až po zodpovedanie telefónu, spôsob pozdravu, spôsob obsluhy hostí- ako prichádza káva s minerálkou a pod.
Tieto procesy delím na externé a interné. Externé sa priamo dotýkajú zákazníkov a interné sa týkajú vnútrofiremných aktivít, ktoré zákazník síce nevidí ale majú na neho významný nepriamy vplyv. Na chodbách sa nesmie hovoriť o tom, že na izbe XY je niečo pokazené. Na to sú porady, záznamy a opatrenia ako minimalizovať vznik ad hoc situácií. Systematika je veľmi dôležitá, aj keď zamestanci a manažéri, ktorí s tým nemajú skúsenosť, to možu chápať ako byrokraciu.´
 
  • HotelBlog: Aké predpoklady by mal mať človek, ktorý sa chce stať úspešným hotelierom?
Tomáš Ondrčka: ´Myslím si, že zahraničná skúsenosť je veľmi dôležitá. Naučiť sa, čo znamená prozákaznícky prístup, spoznať rôzne národnosti, kultúry, spôsoby jednania. Vedieť byť žoviálny a menej formálny, tam kde to situácia povoľuje je ďaľšou výhrou.
Je dôležité so zamestnancami dobre vychádzať, mať tzv. friendly approach a vedieť sa s nimi pozhovárať aj o mimopracovných veciach, na druhej strane je však potrebné tvrdo vyžadovať, čo sa vyžadovať má a zamestnanci musia mať aktívnu znalosť o tom, čo sa iod nich vyžaduje. V súvislosti so zamestnancami je dôležité klásť dôraz na to, aby ľudia pochopili zadanie úloh. Vyvolať v nich pocit, že sa môžu pýtať a k určitým veciam sa aj vyjadriť – organizovane alebo aj formou anonym boxu.
Hotelierstvo nie je práca vhodná pre každého, schopnosť byť dobrým hotelierom musí mať človek v sebe čiastočne zakódovanú.´
 
  • HotelBlog: Ako vidíte súčasnú situáciu na hotelovom trhu v Bratislave?
Tomáš Ondrčka: ´V rovnakom čase prišla kríza na strane dopytu aj kríza na strane ponuky, čo je z trhového pohľadu asi to najhoršie, čo sa mohlo stať. Globálnou recesiou sa jednak radikálne znížil dopyt, prichádza menej klientov, ktorí si navvyše skracujú pobyt. Na strane ponuky sa stalo to, že zatiaľ čo v rokoch 2004-2007 bratislavský trh vykazoval relatívne malý počet hotelov, investori a podnikatelia to videli ako veľmi dobrú príležitosť pre investície. A tak po niekoľkých rokoch, kým sa projekty zrealizovali, nové hotely sa začali otvárať práve v čase prepuknutia krízy.
V rokoch 2008- 2010 z tohto pohľadu dochádza k jednoznačnému prevýšeniu ponuky nad dopytom a hotely už nemôžu vykazovať takú obsadenosť a priemerné ceny, ako boli zvyknutí.
Nové hotely potom nastavujú cenovú politiku, kde napr. novootvorený štvorhviezdičkový hotel nemá problém predávať izbu za 70-80 eur. Na druhej strane značkové siete typu Sheraton a Kempinski sem prilákajú hostí, ktorí by za iných okolností neprišli. Otázne je, akým spôsobom na tom budeme profitovať aj my ostatní.
Ťažko povedať, ako sa bude trh ďalej vyvíjať. V každom prípade my neovplyvníme to, či sa budú otvárať nové hotely. Musíme skôr uvažovať tým smerom, či je možné v segmente mestského hotela vytvoriť unikátny produkt.´
 
 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku