Google+

Načerpajte nové inšpirácie na veľtrhu Alles fur den Gast v Salzburgu

 

Alles fur den Gast, 5 - 9 November 2011, Salzburg exhibition center
Očakávaných cca 700 vystavovateľov z Rakúska a ďalších krajín Európy pripraví prehliadku nových trendov pre hotelierstvo, gastronómiu a catering.

Doplnkový program v podobe seminárov, prednášok a eventov prinesie nové inšpirácie už tradične na vysokej kvalitatívnej úrovni.

 

 

Viac informácií:  http://www.gastmesse.at/en/index.html

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku