Google+

Európska enviromentálna značka

V článku ´Green Manažment´ sme predstavili výhody aplikovania ekologických opatrení v ubytovacích zariadeniach, ich prínos pre budovanie pozitívneho imidžu, posilnenie marketingovej stratégie a úsporu prevádzkových nákladov. Na to, aby ste sa ako ekologické ubytovacie zariadenie mohli navonok prezentovať slúži enviromentálna certifikácia. Jednou z možností je získať enviromentálnu značku Európske únie – Európsky kvet.

Program európskej ekoznačky bol spustený v roku 1992 s cieľom podporiť propagáciu produktov a služieb šetrných k životnému prostrediu. Produkty a služby, ktoré získajú certifikát Ecolabel a sú označené logom ´Európsky kvet´ tak môžu prezentovať svoju enviromentálnu politiku spôsobom ľahko identifikovateľným pre potencionálnych zákazníkov. Dnes ekoznačka Európskej únie pokrýva širokú obasť produktov a služieb, pričom sa neustále rozširuje. Produktové skupiny zahŕňajú napr. čistiace prostriedky, spotrebiče, papierové výrobky, textílie, produkty pre domácnosť a záhradníctvo ako aj služby – turistické ubytovacie služby a kempingové služby.

  • Ekologické opatrenia

Európska enviromentálna značka je jedinou značkou ekologickej kvality platnou v celej Európe. Pre získanie certifikácie je potrebné splniť sériu povinných kritérií a určitý počet bodov splnením časti voliteľných kritérií. Spomínané kritéria sú zamerané predovšetkým na zníženie spotreby energie a vody, zníženie produkcie odpadu, uprednostňovanie obnoviteľných zdrojov energie a produktov, ktoré sú menej nebezpečné pre životné prostredie, na podporu ekologickej výchovy a komunikácie nielen smerom k hosťom a zákazníkom, ale aj medzi zamestnancami.

  • Ekoznačka pre ubytovacie zariadenia
Ekoznačka je určená pre všetky ubytovacie zariadenia, pričom nezáleží na ich kapacite či lokalite. Kritéria sú však rozdielne pre ´turistické ubytovacie zariadenia´ a pre ´kempy´.
Získaním ekoznačky ubytovacie zariadenie prezentuje vysokú kvalitu, ekologické povedomie a aktivity, čím zároveň získava konkurenčnú výhodu. Enviromentálne opatrenia spojené s certifikáciu v konečnom dôsledku predstavujú zníženie nákladov predovšetkým na energie a vodu.
  • Čo na to hostia?
Téma ekológie je dnes v móde a enviromentálne  povedomie verejnosti vo všeobecnosti stúpa. Mnohí si už zvykli napr. na separáciu odpadu vo svojich domácnostiach. Aj pri cestovaní, preovšetkým počas dovolenky vyhľadávajú turisti čisté prostredie a kvalitné služby.
Je známe, že turisti z krajín severnej a západnej Európy majú vyššie enviromentálne povedomie ako turisti z južnej a východnej Európy, ktorí zatiaľ na prvý pohľad prejavujú menší záujem o ekológiu, aj tu sa však prejavuje stúpajúci trend.
  • Destinačný manažment
Ekologické ubytovacie služby sú prínosom nielen pre jednotlivé ubytovacie zariadenia, ale aj pre destináciu. Napríklad v Talianku vznikajú zelené destinácie a počtom ekologických ubytovacích zariadení (vyše 70) Taliansko suverénne vedie v celej Európe. V Írsku napriek nižšiemu počtu certifikovaných zariadení realizujú aktivity zamerané na ´zelené cestovanie´ tvorbou turistických balíčkov zahŕňajúcich nielen ekologické ubytovanie ale aj ďalšie doplnkové ekologické turistické aktivity.
V susedných Čechách je zariaľ 6 ubytovacích zariadení označených ekoznačkou. Na Slovensku oznacenie získal bratislavský MaMaison a ďalšie 3 hotely sú v procese certifikácie.
  • Ako začať?
Certifikáciu európskej ekoznačky u nás zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá príjíma žiadosti, usmerňuje uchádzačov pri plnení kritérií a zároveň slúži ako kontrolný orgán.
 
Viac informácií:

www.eco-label.com

ec.europa.eu/environment/ecolabel

www.traintoecolabel.org

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku