Google+

Inšpirácie z Trend HORECA 2010

Kto bude víťazom? To bolo témou tohtoročnej hotelovej konferencie Trendu, ktorá už tradične patrí k najvýznamnejším udalostiam roka v hotelovom biznise. V Holiday Inn v Žiline sa opäť stretlo vyše 300 HORECA profesionálov, aby sa dozvedeli novinky z biznisu, stretli sa s kolegami z branže a načerpali nové inšpirácie.

Kto bude napokon víťazom? To ukáže len čas. Isté však je, že konferencia Trend HORECA 2010 opäť priniesla svojim účastníkom množstvo zaujímavých podnetov ako si svoj úspech vybojovať.  
 
 

 

Prinášame Vám niekoľko najzaujímavejších príspevkov prednášateľov:

 

Ján Ficek, Labbart Hospitality - Hotelové investície

 
Ján Ficek z  Labbart Hospitality vo svojej prezentácii na tému Hotelové investície potvrdil, že investori nestratili dôveru v trh a o hotelové investičné transakcie na Slovensku je stále záujem.
Pre súčasný stav na trhu je typické, že investori hľadajú v bezpečný prístav v značkových/ sieťových operátoroch. Podľa Jána Ficeka ´ investičná hodnota  hotela nie je v tom, ako je postavený alebo akú má webstránku, ale aký výkon podáva jeho prevádzkovateľ. Nie je možné, aby na rovnakom lokálnom trhu značkové sieťové hotely vykazovali výrazne vyšší výkon ako nezávislé hotely. Analýza z Bratislavy ukazuje, že cena a obsadenosť nezávislých hotelov v Bratislave sú veľmi podobné výsledkom konkurenčných sieťových hotelov, čo je veľmi dobrá vizitka ich manažmentu. Záujem o Bratislavu nepoľavuje. Značky – medzinárodné i regionálne sa aktívne uchádzajú o nové projekty.´ Investorov zaujíma predovšetkým výkonnosť prevádzkovateľa, lokalita a zmluvné podmienky prevádzky hotela.
V závere Ján Ficek skonštatoval, že oproti roku 2009 sa zvýšil záujem o hotelové investície a pozastavené projekty sú opäť na stole.
 
 

Viliam Sivek, EuroAgentur Hotels & Travel, Praha

České a slovenské hotelierstvo v kríze (z pohľadu hoteliera a touroperátora)

 
Viliam Sivek ostro skritizoval cenovú politiku pražských hotelov. ´Vďaka nekoordinovanej a nekoncepčnej výstavbe hotelových kapacít sú niektoré regióny prehotelované, ale je tiež pravdou, že si náš hotelový biznis dokážeme kaziť sami. Bezhlavé znižovanie cien, ktoré nehľadí na budúcu ekonomiku prevádzky je podnikateľskou samovraždou a prejavuje sa v zníženej kvalite služieb. Hotel je živý organizmus, je potrebné dať mu to, čo potrebuje aby mohol poskytnúť adekvátne služby pre hostí.´ Podľa jeho názoru je súčasná sezóna nesporne najťažšou za posledných 20 rokov a bude ´konečnou stanicou pre mnohé podniky´.
Viliam Sivek poukázal na nutnosť uskutočniť opatrenia pre zvyšovanie kvality služieb a spoločný postup pri lobbingu za lepšie podmienky pre podnikanie v hotelovom biznise.
Ako pozitívny príklad angažovanosti sa spoločné ciele uviedol udalosti v Prahe, kde sa vďaka aktivite niekoľkých jednotlivcov a profesných združení podarilo presvedčiť magistrát Prahy aby uvoľnila 80 mil na najväčšiu mediálnu kampaň mesta Prahy na preferovaných zahraničných staniciach CNS, Euronews, Eurosport i na svetových webportáloch, kde lákala Praha turistov do Českej republiky. Vďaka tejto propagácii podľa Viliama Siveka Praha síce možno nezvýšila počet turistov, ale aspoň pozastavila ich očakávaný úbytok.
´Kríza nám dokonale ukázala naše rezervy, rozpitvali sme nákladové položky – ich spotrebu denne sledujeme. Kríza nás donútila premýšľať a hľadať nové možnosti podnikania. Ľudia nikdy neprestanú cestovať, je len potrebné im ponúknuť nové zážitky.´ uzatvára Viliam Sivek.
 
 

Floortje Jeukens, Sheraton Hotel Bratislava – Na čo sa sústrediť ak čelíte výzve

  
Riaditeľka pripravovaného Sheraton Hotela Bratislava sa s nami podelila o svoje skúsenosti z hotelovej branže vo svojom príspevku ladenom v pozitívnom duchu.  Poukázala na 4 základné piliere, o ktoré by sa mal opierať hotel čeliaci kríze na trhu: Hodnota verzus cena, Služby, Inovácie a Budovanie destinácie.
Hotelový biznis je beh na dlhé trate a preto by sme stále mali mať na zreteli dlhodobú perspektívu. Každé obchodné rozhodnutie, ktoré urobíme dnes, bude mať dlhodobý efekt na našu výkonnosť v budúcnosti.
Služby sú pre hotelový biznis kľúčové a služby vytvárajú ľudia. Floortje Jeukens kladie preto veľký dôraz na prijímanie nových zamestnancov na základe ich prístupu, nie skúseností. Tento prístup si vyskúšali v Bratislave, kde kampaňou pod značkou ´Nechajte svoj životopis doma, prineste si len svoj prístup´ prilákali 500 uchádzačov. Vybrali si tých, ktorí vedia čo znamená usmievať sa a počúvať želania hostí. Prijímanie zamestnancov na základe ich prístupu si však v ďalšom kroku vyžaduje kvalitný tréning a následnú konštruktívnu spätnú väzbu.
´Nemôžeme očakávať rozdielne výsledky, ak stále robíme veci rovnako.´ a preto je inovácia produktov a služieb jedným z pilierov úspechu v ťažkých časoch.
 

Budovanie destinácie

Budovanie destinácie je merítkom úspechu celého hotelového trhu. Floortje Jeukens povzbudila bratislavských kolegov v spoločnej snahe o podporu a propagáciu destinície, ktorá má čo ponúknuť. Upozornila na devízy hotelového biznisu pre vyjednávanie s príslušnými autoritami. Základom hotelierstva sú služby, ktoré sa nedajú nahradiť a preto hotely budú vždy významným zamestnávateľom, hotely prinášajú príjmy do kasy zastupiteľstiev prostredníctvom miestnych poplatkov a ako súčasť odvetvia cestovného ruchu sa významne podieľajú na budovaní imidžu krajiny. Pomyselný koláč sa nezväčšuje, trh zostáva rovnaký a s príchodom nových hotelov zostáva pre každého hráča na trhu stále menšie sústo. Preto by spoločným cieľom hotelierov mala byť snaha ´zväčšiť koláč´ posilnením destinácie a prilákaním nových hostí. ´Nie sme len konkurenti, sme predovšetkým kolegovia´ dodáva Floortje Jeukens. ´Príchod medzinárodnej siete akou je Sheraton nie je ohrozením, ale signálom, že silné spoločnosti chcú investovať peniaze do tejto krajiny a vidia jej veľký potenciál. Nové medzinárodné siete prichádzajú a ja verím, že spoločne máme nástroje na to, aby sme aj vďaka naším globálnym distribučným systémom túto destináciu zviditeľnili.´
 
 

Henry Kallan a Peter Shultz – Americký hoteliersky sen

 
Známy hotelier svetového formátu Henry Kallan a jeho dobrý priateľ Peter Schultz, právnik ktorý pôsobí dlhé roky v realitnom biznise v USA  prišli na rodné Slovensko, aby sa s kolegami z branže podelili o svoje úspechy i neúspechy. Henry Kallan diskutoval s účastníkmi predovšetkým na témy ako cenový dumping, členstvo v hotelových marketingových alianciách a riadenie ľudí.
Cenovú vojnu podľa Henryho Kallana na mnohých trhoch rozpútali hotelové reťazce, tzv. manažérske spoločnosti, ktoré riadia prenajaté hotely pod vlastnou značkou za percento z obratu. ´Ak hotelová spoločnosť ako napr. Marriot dostane 4% z ceny hotelovej izby predanej za 100€, je to pre nich stále lepšie, ako dostať 4% z ničoho.´ Cestou ako predísť negatívnym dôsledkom cenovej vojny je podľa Kallana budovanie lojality zákazníkov už v dobrých časoch. V období krízy je potrebné zákazníkom ponúknuť viac a uspokojiť ich nároky natoľko, aby vnímali cenu adekvátne získanej hodnote, pretože najlepšou reklamou je vždy spokojný zákazník.
Na marketingové aliancie nemá Henry Kallan práve pozitívny názor. Z jeho pohľadu je možné za pomerne vysoké náklady, ktoré členstvo v nich vyžaduje, zabezpečiť lepší marketing vo vlastnej réžii. Veľkou nevýhodou je aj to, že vlastný lojálny zamestnanec odvádza svoju prácu kvalitnejšie ako zamestnanec marketingovej aliancie, pre ktorého je hotel iba neznámou v diaľke.
Zamestnanci hotela sú základom jeho úspechu, za výkon zamestnancov je zodpovedný manažment: ´Akú energiu voči zamestnancom vydáte, taká sa Vám vráti naspäť.´ Zamestnanci sú efektívni vtedy, ak si prácu vážia a majú aj rešpekt a uznanie od manažmentu. ´Nestačí však niekomu dať len zodpovednosť, musíte mu dať aj autoritu´, aby mohol v určitých situáciách rozhodovať. Henry Kallan položil zásadnú otázku - ´Kto na konci dňa vedie váš biznis, vy alebo vaši zamestnanci?´
 
 

Panelová diskusia

 
Panelová diskusia sa niesla v znamení aktuálnych tém: znižovanie cien, outsourcing, benchmarking a protikrízové opatrenia.
 

Znižovanie cien v čase krízy

 
Znižovanie cien sa pochopiteľne nestretlo s pozitívnymi reakciami diskutujúcich. Michaela Grančičová z Hotela Apollo poukázala na potrebu položiť si otázku ´Kto sú vaši zákazníci a aké sú ich limity?´ Ak sú požiadavky na zníženie cien v únosnej miere, je možné ich akceptovať. V opačnom prípade dokáže hotel vynahradiť výpadok návštevnosti danej klientely? Znižovanie cien je však koniec koncov len dočasným riešením, ktoré neodlíši hotel od konkurencie.
Iveta Turkovičová z Wellness Hotela Kontakt hľadá radšej riešenia vo vernostnom programe, budovaní pridanej hodnoty pre klienta a inováciách. Pre udržanie si stanovenej kvality služieb cena nesmie poklesnúť pod únosnú hladinu.
Tomáš Ondrčka z Hotela Devín upozornil na nutnosť dodržiavania cenovej parity. Cena na internete vytvára imidž, nemala by však nikdy klesnúť nižšie ako sú dohodnuté ceny pre korporátnych zmluvných klientov. Rovnako Tomáš Ondrčka odporúča udržiavať rovnaké ceny na všetkých internetových rezervačných portáloch. Pre efektívny finančný kontroling je dôležité poznať fixné náklady hotela (pri akej kombinácii obsadenosti a ceny sa dostanete na nulu) pretože nie cena a nie obsadenosť ale ich kombinácia vytvára zisk.
 

Outsourcing v hoteli

 
Outsourcing food & beverage služieb nezožal veľký úspech u diskutujúcich, všetci panelisti sa vyjadrili proti takejto možnosti, predovšetkým z obavy poklesu kvality služieb a obmedzenej možnosti zasahovať do prevádzky tohto strediska, ktoré je nielen elementárne pre ubytovaných hostí (raňajky), ale aj kľúčové pre MICE segment. Podobný názor zdieľali panelisti aj pri téme outsourcingu wellness služieb, jedinou výnimkou by bola možnosť prevádzkovania renomovanou značkovou spoločnosťou, ktorá by mohla priniesť pozitívnu pridanú hodnotu.
 

Protikrízové opatrenia

 
Medzi najefektívnejšie protikrízové opatrenia podľa názoru panelistov patria inovácie – vytvorenie zážitku pre hostí a práca s ľuďmi. V Hoteli Apollo dosiahli pozitívne výsledky reštrukturalizáciou obchodného oddelenia a zmenou prístupu ku klientom. Michal Kič uviedol výrok Tomáša Baťu ´Vybuduj svojich ľudí, oni ti vybudujú závod.´ ako príklad významu práce s ľuďmi, ktorá sa stala okrem inovácií nosným nástrojom boja proti kríze v Hoteli Partizán. Tomáš Ondrčka v Hoteli Devín zaviedol vernostný VIP program a buduje nástroje crosselingu a upsellingu ako účinné marketingové protikrízové opatrenia.
 
 
Konferencia Trend HORECA 2010 priniesla množstvo ďalších zaujímavých tém. Ak ste to tento rok nestihli, budúci rok si to vynahraďte, pretože Trend HORECA je najlepšie zažiť na vlastnej koži.
 
 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku